Lasten ja huoltajien palaute varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja kehittämistoimenpiteemme


Varhaiskasvatuksen aloittaminen on iso muutos lapselle ja koko perheelle. Kysymme huoltajilta palautetta vuosittain, jotta voimme kehittää aloitusta entistä paremmaksi. Tänä vuonna kysyimme ensimmäistä kertaa myös lasten ajatuksia varhaiskasvatuksen aloituksesta. Tutustu tuloksiin ja kehittämistoimenpiteisiimme.

Lasten kyselyt toteutettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta ja vastauksia kertyi 68. Huoltajien kyselyyn vastasi 219 huoltajaa. Lämmin kiitos kaikista vastauksista! Kiitos myös kyselyn tekniseen toteuttamiseen liittyvästä palautteesta. Sen perusteella kyselylomaketta korjataan tuleville vuosille.

Lasten ja huoltajien kyselyn tulokset

Varhaiskasvatuksen tulokset ovat parantuneet edellisen vuoden kehittämiskohteiden osalta. Yksiköiden välillä on kuitenkin eroja. Huoltajien mukaan lapsi ja hänen tarpeensa tutustumisaikana on huomioitu aiempaa paremmin. Huoltajat kokivat saavansa aiempaa paremmin tietoa varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdoista sekä lapsen päivästä. Niiden huoltajien määrä on vähentynyt, jotka eivät ole saaneet riittävästi tietoa. Maksuttomasta tutustumisajasta saatiin aiempaa enemmän tietoa, mutta tämä vaatii edelleen toimenpiteitä. Henkilöstöön ollaan pääosin erittäin tyytyväisiä! Tänä vuonna huoltajien palaute henkilöstölle ja heidän työlleen oli aiempaa runsaampaa ja siitä huokui kiitollisuus.

”Olette ammattitaitoisia, lempeitä, empaattisia ja otitte lapsemme vastaan juuri sellaisena kuin hän on.”
”Päiväkodin henkilökunnasta itsellä on vain hyviä kokemuksia, toivotan heille jaksamista vaativassa ja tärkeässä työssä. <3”
”Kiitos henkilökunnalle ihanasta, lämpimästä asenteesta ja lapsentahtisesta päikkyarjesta!”

Uutena aloittaneista lapsista 75% tulee mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle (49% erittäin kivaa, 27% melko kivaa). 10,3% lapsista ei kuitenkaan kokenut varhaiskasvatukseen tulemista mukavana (4,4% ei kovin mukavaa, 4,4% surullinen tai pelottaa, 1,5% vihainen). Tuloksista kävi ilmi, että tutustuminen lievitti lapsen jännitystä. Jännitys ja suru liittyivät uusiin asioihin, mielikuvaan varhaiskasvatuksesta, perheiden erilaisiin tilanteisiin, aiempaan huonoon kokemukseen ja vanhemmista erossa olemiseen.

”En tykännyt tulla päiväkotiin, mutta täällä on ollutkin ihan kivaa.”
”Silloin en halua mennä päiväkotiin, kun kiukuttaa.”
”On kiva tulla päiväkotiin, mutta harmittaa vähän, kun pikkusisko jää kotiin.”

Lasten kyselyssä selvitettiin kenen kanssa he leikkivät. 17% lapsista leikkii yksin ja 18% aikuisen kanssa. Vanhempien kyselyssä osa toivoi, että lapsen ryhmään pääsemistä tuettaisiin varhaiskasvatuksessa enemmän.

Kehittämistoimenpiteet

Kiinnitämme huomiota siihen, miten voimme tehdä aloituksesta mahdollisimman hyvän kaikille lapsille. Päivystysaikana pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään tutustumisen räätälöidysti myös niille lapsille, joille paikka myönnetään kesäajalla. Erityisesti ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa aloittavat perheet eivät saa riittävästi tietoa varhaiskasvatuksesta. Monelle perheelle varhaiskasvatuspaikan haku on ajankohtaista lapsen ollessa 6 kk. Kehitämme tiedon saavutettavuutta Nokian varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista yhteistyössä neuvolan kanssa. Lisäksi tiedotamme kotisivuilla ennen varhaiskasvatushakua erilaisista vaihtoehdoista ja maksuttomasta tutustumisajasta. Yksiköiden kotisivuille lisäämme aukioloajat.

Kuuntelemme ja havainnoimme lasta entistä tarkemmin aloituksessa sekä teemme aktiivisesti työtä kaverin löytämiseksi jokaiselle lapselle. Käsittelemme kyselyn tulokset yhdessä henkilöstön kanssa ja tuomme esiin lasten ryhmäytymisen merkityksen jatkuvana toimenpiteenä ja erityisesti ryhmän kokoonpanon muutoksissa.

Jos aloituskeskustelua ei ehditä pitämään, sovimme yhteisen toimintatavan lapsen tärkeiden tietojen välittymiseksi henkilöstölle.

Huoltajille järjestetään webinaari varhaiskasvatuksen aloituksesta ja siitä, miten he voivat tukea lasta aloituksessa. Lisäksi tehdään asiaan liittyvä video kaupungin kotisivuille.

Lisätietoja
Anette Lehtonen, varhaiskasvatuksen suunnittelija
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
040 133 4345