Nuorisovaltuutetut ottivat päätöksenteon perusteet haltuun


Nuoret ovat aktiivisesti mukana Nokian päätöksentekoelimissä kaupunginhallituksesta lähtien. Kapungin näkökulmasta nähdäänkin tärkeänä, että nuoria perehdytetään toimielinten käytänteisiin. Perusasioiden osaaminen antaa myös varmuutta kokoustilanteissa toimimiseen. Nuoria myös rohkaistiin kertomalla, että puheenvuorojen pitäminen voi välillä jännittää myös konkaripoliitikkoja.

Nokian kaupungin nuorisovaltuuston nuorisovaltuutetuilla on jo pitkään ollut edustus muun muassa Nokian kaupunginvaltuustossa sekä lautakunnissa ja jaostoissa. Tammikuussa 2024 Nokian kaupunginhallitus päätti myöntää nuorisovaltuuston edustajalle kokeiluluonteisen läsnäolo- ja puheoikeuden myös kaupunginhallituksen kokouksiin.

Ramona Kaapu edustaa nuorisovaltuustoa kaupunginhallituksessa.  Nokian nuorisovaltuustossa Ramona on ollut mukana jo kohta kolme vuotta.

– On tärkeää saada nuorten ääni kuuluviin, etenkin nuoriin liittyvissä asioissa, Ramona sanoo. Tämä on myös hyvä mahdollisuus tutustua politiikkaan ja päätöksentekoon. Politiikka kiinnostaa minua ja on mukana myös tulevaisuuden suunnitelmissa, Ramona jatkaa.

Sara, Evita, Daria ja Ramona ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että nuorisovaltuutettuna oleminen on paitsi erittäin tärkeää, myös kivaa.

Päätöksenteon perusteet haltuun

Päätöksentekoon ja kokouskäytänteisiin liittyy paljon säännöksiä ja ohjeistuksia, joista kaikkien luottamushenkilöiden ja muiden kokouksissa läsnäolevien tulee olla perillä. Nokian kaupunki järjestikin nuorisovaltuuston edustajille perehdytyksen, jossa nuorille kerrottiin päätöksentekoon liittyvistä käytänteistä. Nuoria perehdyttivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Maria Asunta ja hallintojohtaja Hanna Vuojela

– Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että nuorisovaltuuston edustajilla on hallussa toimintatavat, koska kokouksen kulku on varsin muotosidonnaista, toteaa hallintojohtaja Hanna Vuojela.

Perehdytyksessä käytiin läpi kokouksiin liittyviä käytännön asioita kuten kokouskutsua, esityslistan ja pöytäkirjan rakennetta ja sisältöjä, yksittäisen kokousasian käsittelyn vaiheita, kokouksen kulkua, kokoukseen osallistuvien henkilöiden rooleja sekä esteellisyyttä. Nuoria opastettiin myös erilaisten kokoustilanteiden luottamuksellisuuteen liittyvissä asioissa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaostossa varsinaisena jäsenenä edustava nuorisovaltuutettu Daria Smirnova ja varajäsen Sara Snåre ovat Ramonan tapaan iloisia siitä, että Nokialla nuoria kuunnellaan päätöksenteossa. Myös perehdytystä pidetään oikein tarpeellisena.

– Kokouksessa asioita tulee paljon ja nopeasti, ja osallistuminen voi jännittää, Daria kertoo. On hyvä, että perusasioita käydään läpi, Daria jatkaa.

Nokialla myös nuorivaltuuston edustajalla on mahdollisuus tehdä valtuustoaloite kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen tulee perustua nuorisovaltuuston päätökseen. Perehdytyksessä käytiin läpi hyvän valtuustoaloitteen tunnusmerkkejä, ajoitusta ja laajuutta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen avasi nuorille aloitteen kulkua kaupunkiorganisaatiossa. Sekä Laitinen että Asunta rohkaisivat nuoria käyttämään aloitemahdollisuutta ja -puheoikeutta rohkeasti hyväksi. Asunta muistutti, että julkinen puhuminen jännittää välillä vanhoja konkareitakin.

Tilaisuudessa syntyi paljon hyvää keskustelua. Nuorissa kysymyksiä herätti muun muassa puheenvuorojen kesto ja asiassa pysyminen sekä luottamushenkilöiden rooli suhteessa kaupungin virkahenkilöihin.

Vasemmalta etualalta Jaakko Ilveskoski, Julius Johansson, Daria Smirnova, Samu Pentti ja Arja Laitinen.
Oikealta puolelta Sofia Ojala, etualalla Evita Uusimaa, Sara Snåre ja Maria Asunta. Takana Ramona Kaapu, Hanna Vuojela, Elvi Olkinuora ja Ulla Taponen

Nokian kaupungille on myönnetty Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti

Nokian kaupungille myönnettiin viime vuonna Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti. Sertifikaatti on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n myöntämä tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Aiheesta lisää.