Erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka esillä Nokialla

Kolmen helmen joet -hanke yhdessä Mahnalan ympäristökoulun, Karhen koulun, IKATA:n ja Nokian lukion kanssa järjestävät näyttelyn jokihelmisimpukasta eli raakusta, sen ekologiasta ja ympäristöstä. Näyttely on avoinna Nokian uimahallilla syyskuun 2017.

Luonnonsuojelu

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä ei saavutettu. Nyt kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita on jouduttu jo kiristämään ja tähtäimessä on monimuotoisuuden elpyminen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Luonnon monimuotoisuutta elvytetään suojelemalla arvokkaita luontokohteita, mutta myös parantamalla elinympäristöjen monimuotoisuutta viljelymailla, talousmetsissä sekä muilla viheralueilla puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.