Nokian kaupunki myöntää kiertotalousavustukset neljälle toimijalle


Nokian kaupunki on valinnut kiertotalousavustusten saajiksi Kehon siirtolapuutarhayhdistys ry:n, Kuloveden Kylät ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuron-Linnavuoren yhdistys ry:n sekä Alhoniityn Koulun Vanhempainyhdistys ry:n. Kiertotalousavustukset myönnettiin hakemusten perusteella ja niiden summat vaihtelevat 400–1500 euron välillä.

Nokian kaupunki etsi vuoden 2018 lopulla nokialaisia kiertotaloushankkeita tavoitteenaan kehittää uusia innovaatioita sekä osallistaa kaupunkilaisia kiertotalouden tekijöiksi kunta- ja yrityssektorin rinnalle. Hankehakemuksia toimitettiin 11 kappaletta, joista asiantuntijoista koostuva raati valitsi neljä hakemusta avustusten saajiksi. Raati koostui Nokian kaupungin, Verte Oy:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajista.

”Valitsimme avustettavaksi sellaisia hankkeita, jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita, ovat innovatiivisia ja joista on hyötyä useammalle kaupunkilaiselle. Valitut hankkeet ovat monipuolisia ja niiden pituus vaihtelee yksittäisestä tempauksesta pitkäaikaiseen kehitystyöhön. Avustukset maksetaan hankkeen toteuduttua todellisia kustannuksia vastaan”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Kehon siirtolapuutarhayhdistys suunnittelee rakentavansa kierrätysalueen siirtolapuutarhassa syntyvälle biomassalle ja parantavansa alueen ravinnekiertoa. Kuloveden Kylät puolestaan järjestää kaikille avoimen Pyörät pyörimään –tapahtuman, jossa keskitytään polkupyörien huoltoon ja kunnostamiseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuron-Linnavuoren järjestää naisten vaatteiden vaihto- ja tuunausviikon. Alhoniityn Koulun Vanhempainyhdistykselle taas myönnettiin avustusta oppilaille suunnattuun ympäristökasvatus- ja kiertotaloustyöhön.

”Kaikki kiertotaloushankkeet tulevat toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Seuraamme myös niiden vaikuttavuutta ja keräämme kokemuksia tällaisesta kaupunkilaisten aktivointimallista”, kertoo kiertotalousavustuksia koordinoiva ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete.

Vermaeten mukaan Nokian kaupunki panostaa tänä vuonna erityisesti nokialaisten kiertotaloustietoisuuden lisäämiseen mm. tekemällä luento- ja tapahtumayhteistyötä Pirkan Opiston kanssa. Lapsille ja nuorille järjestetään myös kolmatta kertaa ympäristökasvatusviikko syyskuussa.

Lisätietoja:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780
ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete, puh. 040 779 9286