Pirkanmaa mukaan lähijunapilottiin – Nokia mukana suunnittelussa


Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Pohjanmaan hankkeet. Yhtenä Pirkanmaalta esitetyistä yhteyksistä on Tampere-Tesoma-Nokia –lähijunayhteys, joka toteutettaisiin vuosina 2020-2022. Pilottihankkeen tavoitteena on löytää sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin kehittää ja liikennöidä myös pitkällä aikavälillä. Lähijunapilotti parantaisi Nokian ja Tampereen välisiä junayhteyksiä sekä mahdollistaisi joukkoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisen.

Pirkanmaan hankkeessa ovat mukana ratasuunnat Tampere-Tesoma-Nokia, Tampere-Orivesi-Vilppula(-Mänttä) ja Tampere-Lempäälä-Toijala. Kunnat ovat sitoutuneet pilotin suunnitteluun sekä infrastruktuurin ja palvelutarjonnan kehittämiseen.

”Nokialle lähijunapilotin toteutuminen olisi kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta erinomainen asia. Parantunut liikennöinti tarjoaisi kaupunkilaisille joustavammat yhteydet sekä mahdollistaisi ympäristöystävälliset matkustustavat. Lisäksi pilottihanke tukisi hyvin suunnitteilla olevan asemanseudun sekä keskustan elinvoimaisuuden kehittämistä”, kuvailee kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön valinnan arviointiperusteina oli, että valitut hankkeet ovat toimivia osia alueellista junaliikennettä ja olemassa olevia matkaketjuja, minkä lisäksi alueella on valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen lyhyellä aikavälillä. Lisäksi valintaan vaikutti alueen kysyntäpotentiaali ja hankkeen tekninen toteutettavuus joulukuusta 2019 alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa varsinaisen junaliikennepilottien valmistelua jatkosuunnitteluun valittujen alueiden kanssa välittömästi. Myös Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy osallistuvat suunnittelutyöhön. Valittujen pilottien jatkosuunnittelu ja sen perusteella tehtävät päätökset lopullisista pilottikohteista tehdään keväällä 2019. Mahdollisten pilottihankkeiden olisi tarkoitus käynnistyä joulukuussa 2019.

Lisätietoja
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780