Ympäristökasvatusviikko 2022 tulee syyskuussa

Nokian vuoden 2022 ympäristökasvatusviikolla vesistöihin tutustutaan pintaa syvemmältä. Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.

Neljättä kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna vesistöt. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on avoinna päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle. Ympäristöviikon ohjelmaa järjestetään metsissä, puistoissa, päiväkodeissa, kouluilla, yrityksissä, sekä teeman mukaisesti Nokian rantojen ja purojen varrella.

Uusi Emäkosken koulu ja vastavalmistunut piha-alue houkuttelevat oppilaita ja vapaa-ajan käyttäjiä liikkumaan myös iltaisin

Emäkosken koulussa alkaa ensimmäinen kokonainen lukuvuosi täysin uudistuneissa tiloissa ja vastavalmistuneella monipuolisella piha-alueella. Yläkoulun 550 oppilasta ovat jo kevätlukukauden verran päässeet totuttelemaan arkeen uudessa koulurakennuksessa. Kesällä 2022 valmistui vanhan koulurakennuksen tilalle tullut monipuolinen piha-alue, joka mahdollistaa opetuksen ja koulun toiminnan laajenemisen ulos sekä kannustaa viihtymiseen ja liikkumiseen koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla.