Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.

Ympäristökasvatusviikko 2022 tulee syyskuussa

Nokian vuoden 2022 ympäristökasvatusviikolla vesistöihin tutustutaan pintaa syvemmältä. Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.

Neljättä kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna vesistöt. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on avoinna päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle. Ympäristöviikon ohjelmaa järjestetään metsissä, puistoissa, päiväkodeissa, kouluilla, yrityksissä, sekä teeman mukaisesti Nokian rantojen ja purojen varrella.

Uusi Emäkosken koulu ja vastavalmistunut piha-alue houkuttelevat oppilaita ja vapaa-ajan käyttäjiä liikkumaan myös iltaisin

Emäkosken koulussa alkaa ensimmäinen kokonainen lukuvuosi täysin uudistuneissa tiloissa ja vastavalmistuneella monipuolisella piha-alueella. Yläkoulun 550 oppilasta ovat jo kevätlukukauden verran päässeet totuttelemaan arkeen uudessa koulurakennuksessa. Kesällä 2022 valmistui vanhan koulurakennuksen tilalle tullut monipuolinen piha-alue, joka mahdollistaa opetuksen ja koulun toiminnan laajenemisen ulos sekä kannustaa viihtymiseen ja liikkumiseen koulupäivän aikana sekä vapaa-ajalla.