PirSOTE-hanke Nokialla

Marinin Hallituksen sote-uudistukseen perustuvaa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla. Pirkanmaalla tämä alueellinen kehittämishanke kantaa nimeä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus, tuttavallisemmin PirSOTE. PirSOTE-hankkeen avulla tavoitellaan kansallisen sote-keskusohjelman viittä hyötytavoitetta, jotka ovat 1) saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, 2) ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, 3) laatu ja vaikuttavuus, 4) monialaisuus ja yhteistoimivuus sekä 5) kustannusten nousun hillintä.

Pirkanmaan hyvinvointialue ja sote-uudistus

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.

Nokian kaupunki valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä hyvinvointialueelle – nyt luovutetaan kattava määrä tietoja

Nokian kaupunki valmistautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Uudistus tarkoittaa noin 800 kaupungin työntekijän työnantajan vaihtumista. Hyvinvointialueelle siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella myös noin 50 toimitilan hallinta, yli 200 sopimusta sekä paljon irtainta omaisuutta, kuten tietokoneita, puhelimia ja autoja.