Pirkanmaan hyvinvointialueen asukasinfot 2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Pirkanmaan kaikista kunnista Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta lähtien. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää muutoksesta asukastilaisuuksia syksyn 2022 aikana.

PirSOTE-hanke Nokialla

Marinin Hallituksen sote-uudistukseen perustuvaa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla. Pirkanmaalla tämä alueellinen kehittämishanke kantaa nimeä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus, tuttavallisemmin PirSOTE. PirSOTE-hankkeen avulla tavoitellaan kansallisen sote-keskusohjelman viittä hyötytavoitetta, jotka ovat 1) saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, 2) ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, 3) laatu ja vaikuttavuus, 4) monialaisuus ja yhteistoimivuus sekä 5) kustannusten nousun hillintä.

Pirkanmaan hyvinvointialue ja sote-uudistus

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.