Pirkanmaan hyvinvointialueen asukasinfot 2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Pirkanmaan kaikista kunnista Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta lähtien. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää muutoksesta asukastilaisuuksia syksyn 2022 aikana.

PirSOTE-hanke Nokialla

Marinin Hallituksen sote-uudistukseen perustuvaa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla. Pirkanmaalla tämä alueellinen kehittämishanke kantaa nimeä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus, tuttavallisemmin PirSOTE. PirSOTE-hankkeen avulla tavoitellaan kansallisen sote-keskusohjelman viittä hyötytavoitetta, jotka ovat 1) saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, 2) ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, 3) laatu ja vaikuttavuus, 4) monialaisuus ja yhteistoimivuus sekä 5) kustannusten nousun hillintä.

Nokian kaupunki valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä hyvinvointialueelle – nyt luovutetaan kattava määrä tietoja

Nokian kaupunki valmistautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Uudistus tarkoittaa noin 800 kaupungin työntekijän työnantajan vaihtumista. Hyvinvointialueelle siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella myös noin 50 toimitilan hallinta, yli 200 sopimusta sekä paljon irtainta omaisuutta, kuten tietokoneita, puhelimia ja autoja.