Nokialaisilta kysytään tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä verkkoaivoriihessä 12.-25.9.


Millaisena me nokialaiset näemme tulevaisuuden kotihoidon ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisen? Millaisia digitaalisia palveluita olisimme halukkaita käyttämään? Tähän haetaan nyt ideoita ja vastauksia Pirkanmaan alueen verkkoaivoriihellä.

Käy kertomassa näkemykseni kotihoidon kehittämisestä 12.-25.9. PirKOTI- ja PirSOTE-hankkeiden verkkoaivoriihessä.

Kaikille avoin verkkoaivoriihi on yhteiskehittämistä. Vastaaminen on anonyymiä ja vuorovaikutteista. Sinulla on mahdollisuus kertoa omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta.

Verkkoaivoriihen tulokset julkaistaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla soteuudistus.pirkanmaa.fi lokakuun puolessa välissä.

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja ja toteutustapoja Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toiminnallista muutosta viedään yhdessä eteenpäin Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -hankkeissa.