Nokian kaupunki valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä hyvinvointialueelle – nyt luovutetaan kattava määrä tietoja


Nokian kaupunki valmistautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Uudistus tarkoittaa noin 800 kaupungin työntekijän työnantajan vaihtumista. Hyvinvointialueelle siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella myös noin 50 toimitilan hallinta, yli 200 sopimusta sekä paljon irtainta omaisuutta, kuten tietokoneita, puhelimia ja autoja.

 

Nyt rakennettava Nokian hyvinvointikeskus ei siirry hyvinvointialueen omistukseen, mutta valmistuttuaan kesällä 2023 se tulee hyvinvointialueen käyttöön.

Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat ensi vuoden alusta alkaen kaikki julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut: perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut ja erikoissairaanhoito.

Siirtymävaiheessa nokialaisten palvelut jatkavat tutuissa toimipisteissä, koska hyvinvointialue saa vuokralaisena käyttöönsä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyiset tilat. Tulevaisuudessa hyvinvointialue päättää itsenäisesti palveluverkostaan.

Kaupungin vastuulle jää edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Nokian kaupunki vastaa jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, nuorisotoimesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Lakisääteinen selvitys toimitetaan hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus päättää 21.2. kokouksessaan lakisääteisen selvityksen antamisesta hyvinvointialueelle. Kaupunki on kerännyt hyvinvointialueen tietopyynnön perusteella tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Tietoja täydennetään valmistelun edetessä.

Hyvinvointialueelle nyt annettava selvitys kattaa kaikki kaupungin sopimukset, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä niihin liittyvien tukipalveluiden toimintaa. Tällaisia sopimuksia on yhteensä yli 200. Niistä suurin osa on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimuksia.

”Käsillä oleva liikkeenluovutus on historiallisen suuri ja merkittävä, mikä on työllistänyt paljon kaupungin henkilöstöä. Liikkeenluovutuksen toteuttaminen edellyttää vielä kuluvan vuoden aikana merkittävää työpanosta ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa”, toteaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. Kuva: Opa Latvala.

Nykyisen arvion mukaan kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle 800 henkilöä, mikä on noin 36 prosenttia Nokian kaupungin henkilökunnasta. Noin 770 siirtyvästä henkilöstöstä on perusturvapalveluista ja noin 30 henkilöä kaupungin tukitoiminnoista.

Suurimmalla osalla siirtyvästä henkilöstöstä työtehtävät, työpiste ja lähiesimies pysyvät samoina hyvinvointialueen palvelutoiminnan käynnistyessä 1.1.2023.

Kaupungin tulot ja menot muuttuvat merkittävästi

Kaupungin käyttötalousmenoista yli puolet siirtyy muutoksen myötä hyvinvointialueen vastattavaksi. Vastaavasti kaupungin tuloista poistuu verotuloja, toimintatuottoja ja valtionosuuksia. Täsmälliset vaikutukset kaupungin talouteen selviävät vasta uudistuksen toteutuksen jälkeen.

Kaupungin tuloveroprosentista tämänhetkisen tiedon mukaan 12,39 prosenttiyksikköä siirtyy hyvinvointialueen käyttöön. Jäljelle jäävä 8,61 prosenttia on jatkossa kaupungin saama kunnallisveron osuus.

Nokian kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle:

  • noin 800 työntekijää
  • 6–7 milj. euroa toimintatuottoja
  • 120–125 milj. euroa toimintakuluja
  • 70–75 milj. euroa verotuloja
  • 35–38 milj. euroa valtionosuuksia
  • yli 200 sopimusta
  • yli 50 toimitilan ja rakennuksen hallinta
  • suuri määrä irtainta omaisuutta.

Lisätietoa sote-uudistuksesta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sote-palveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Lue lisää: Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 040 133 4444
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422