PirSOTE-hankkeen kehitystyöllä parannuksia eri-ikäisten nokialaisten matalan kynnyksen palveluihin


Nokian kaupunki ja sen lukuisat sote-alan ammattilaiset ovat mukana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa eli PirSOTE-hankkeessa. Hanketyöllä on Nokialla saatu aikaan parannuksia useisiin eri palveluihin, kuten ikääntyneiden kotikuntoutukseen, lapsiperheiden palveluohjaukseen, perusterveydenhuollon avovastaanottotoimintaan ja fysioterapiaan.

Ikäihmisten kotikuntoutuspalvelulla toimintakykyä ja itsenäisyyttä

Kotihoidon hoitajien kotikäyntien yhteydessä toteuttaman kuntoutuksen ja kotihoidon fysioterapeutin arviointikäyntien oheen on saatu Nokialle fysioterapeutin kotona toteuttamat kuntoutusjaksot. Vaikka kotihoidossa oleva resurssipula uhkaisi jättää kotihoidossa aikaa vain välttämättömille kotihoidon toimille, uusi kotikuntoutuspalvelu takaa tärkeän kuntoutuksen toteutumisen ikäihmiselle.

”Kotona toteutettavalla intensiivisellä kuntoutusjaksolla on mahdollisuus lisätä ikääntyneiden toimintakykyä. Toimintakyvyn säilyminen mahdollistaa monesti ikäihmiselle pidempään kotona asumisen ja siellä itsenäisesti pärjäämisen”, kertoo fysioterapeutti Veera Saarimäki Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetasta.

Lapsiperheiden palveluohjausnumero tukemassa perhearkea

Lapsiperheille on avattu keväällä uusi palvelunumero, jonka kautta perheet voivat pyytää apua ja kysyä neuvoa. Puhelinnumero on 040 8285 277. ”Puhelinnumeroon voi soittaa matalalla kynnyksellä, jos perheen tilanne mietityttää, tarvitsee ohjausta lapsiperheiden palveluissa tai haluaa pyytää neuvoa”, ohjeistaa kehittäjäsosiaalityöntekijä Maria Antikainen. Lapsiperheiden palveluohjausnumeron lisäksi avun saamiseksi voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä kaupungin verkkosivuilta löytyvän sähköisen Pyydä apua -napin kautta.

Hoitajavetoinen avovastaanottotoiminta sujuvoittamassa hoitoon pääsyä

Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan uudistamisen myötä merkittävänä muutoksena on tullut hoitajavetoisempi avovastaanottotoiminta. Lääkärille ohjautuvat uuden toimintamallin mukaan vain ne asiakkaat, jotka tarvitsevat lääkärin hoitoa. Sairaanhoitajan vastaanotolle taas ohjautuvat ne asiakkaat, joiden asiat voidaan ratkaista hoitajavastaanotolla.

”Hoitajavetoisuus on mahdollista, sillä jokaisella sairaanhoitajalla on aina mahdollisuus konsultoida kollegaa, asiantuntijahoitajaa tai lääkäriä. Lisäksi terveysasemallamme neljällä sairaanhoitajalla on lääkkeenmääräämisoikeus ja siitä on valtavasti hyötyä asiakkaalle muun muassa kiirevastaanotolla”, kertoo osastonhoitaja ja hankekoordinaattori Sanna Alanko.

Pääsy fysioterapeutin vastaanotolle sujuvammaksi akuuteissa tilanteissa

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisten asiakkaiden hoitoonpääsyä on helpotettu fysioterapeutin suoravastaanotolla. Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että hoidon tarpeen arvioinnissa asiakas voi saada ajan suoraan fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä.

”Äkillisen raaja-, niska- tai alaselkäkivun yllättäessä asiakas saa oikea-aikaisesti ja oikean ammattilaisen apua oireisiinsa”, kertoo osastonhoitaja Kirsi Kankainen-Vähätalo kuntoutuspalveluista. Hoitoon pääsy tapahtuu hoidon tarpeen arvion kautta puhelinnumerosta 035 652 1100.

PirSOTE-hanke osana sote-uudistusta

PirSOTE-hanketta toteuttavat Pirkanmaalla niin kunnat, Tays:n perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Hanke perustuu hallituksen sote-uudistuksen valmisteluun, joten hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. PirSOTE-hankkeen uudistusvalmistelun konkreettisin tulos syntyy, kun verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus tulee nykyisten hyvinvointikeskusten tai terveyskeskusten tilalle. Uudistuksella tavoitellaan asiakkaalle oikeiden palveluiden saatavuutta oikeaan aikaan sujuvasti.

Kehittämistyötä toteutetaan kuuden eri muutosprosessin eli hankesalkun teemoissa: perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos, sosiaalihuollon toiminnallinen muutos, lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos, kuntoutuksen toiminnallinen muutos sekä peruspalveluiden digitalisaatio.

Tutustu lisää

PirSOTE-hanke Nokialla -verkkosivut
Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -verkkosivut

Lisätiedot

Ikäihmisten kotikuntoutuspalvelu: Veera Saarimäki, fysioterapeutti, 044 486 1856

Lapsiperheiden palveluohjausnumero: Maria Antikainen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, 040 637 5224 ja Sari Pihlajamäki, johtaja sosiaalityöntekijä, 044 4861 773

Vastaanottopalvelut: Sanna Alanko, osastonhoitaja, hankekoordinaattori, 050 395 6265

Fysioterapeutin suoravastaanotto: Kirsi Kankainen-Vähätalo, osastonhoitaja, 050 3958 842