Tietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa Nokialla elokuussa. Kokoamme tietoa kokeilun toimeenpanon etenemisestä kotisivuille sitä mukaan, kun tietoa saamme ja toimenpiteitä tehdään.

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa 2021 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten varhaiskasvatushaku on 8.–21.3.2021.
Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 8. – 21.3.2021.
Varhaiskasvatusoikeuden piirissä ovat kaikki alle oppivelvollisuusikäiset lapset, joiden osalta vanhempainrahakausi on päättynyt.

Nokia on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Nokian kaupungin varhaiskasvatus on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Kokeilu perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020). Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kokeiluun osallistuvat kunnat, joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee myös kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikat, joissa kunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta.

Tiedoksi ohjatuissa perheliikuntaryhmissä käyville!

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi jatkossa Nokian kaupungin ohjatuissa perheliikuntaryhmissä (Perhetemppu kuperkeikka, Koko perheen palloilukoulu ja perhesirkus)voi olla kustakin perhekunnasta vain 1 aikuinen paikalla riippumatta lasten määrästä. Tällä toimenpiteellä pyrimme rajoittamaan toimintoihin osallistuvien aikuisten määrää ja pienentää osallistujamääriä tilojen ollessa rajalliset ja turvavälien noudattaminen osittain haastavaa. Aikuinen joka lapsen kanssa tulee tunnille voi olla myös joku muu kuin lapsen vanhempi, esim. isovanhempi - kuten aiemminkin. Tämä käytäntö koskee ainoastaan mainittuja perheliikuntaryhmiä, ei siis lasten ryhmiä (liike- ja puuharyhmät) tai esimerkiksi perheuintia, jossa vesiturvallisuussyistä jokaisella lapsella tulee altaassa olla aikuinen. Käytäntö on voimassa 2.11.2020 alkaen toistaiseksi (kunnes toisin ilmoitetaan).