Moottoriajoneuvoliikenne katkaistaan Tuuliharjunkadulla Nokian keskustassa 4.4. alkaen

Nokian keskustassa sijaitseva Tuuliharjunkatu katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Välikujan ja uimahallin pysäköintialueen välisellä osuudella 4.4.2022 alkaen. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt kestävät arviolta 30.4.2023 saakka. Alueella on käynnissä Pohjola Rakennus Oy asuinkerrostalojen rakennustyömaa.

ELY-keskus: Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleisötilaisuus 17.2.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutus-ten arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeiden vaikutusalueella.