ELY-keskus: Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleisötilaisuus 17.2.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutus-ten arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeiden vaikutusalueella.