Maununkadun asumisyksiköt

Maununkadun asumisyksiköt on Nokian kaupungin ylläpitämä koti aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Maununkadun yksiköissä toimii kolme erillistä yksikköä.
Palveluasumisen kodit: Maununkoti (16+1 lyhytaikaispaikka) ja Maununtupa (9 paikkaa)
Tehostetun palveluasumisen koti: Maununsäde (11+1 lyhytaikaispaikka).

Maununsäteessä asukkaat saavat tukea ja ohjausta ympärivuorokautisesti. Asukkaita tuetaan elämään oman näköistänsä elämää.

Maununkodissa ja Maununtuvassa asukkaat saavat tarvitsemansa yksilöllisen tuen ja ohjauksen omien elämän tavoitteidensa mukaisesti. Henkilökunta on paikalla aamusta iltaan.

Toiminnan päämääränä on mahdollistaa asukkaiden hyvä ja tasavertainen elämä huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen, asukaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Jokaiselle asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja/ohjaaja ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma sekä asumisen suunnitelma.

Kehitysvammaisten autettu ja ohjattu asuminen

Osoitteet

Maununkatu 10 B
37100 Nokia

Palveluajat

Maanantai-Sunnuntai:  09:00-20:00