Kahvimyllykoti

Kahvimyllykoti tarjoaa kodinomaista asumista ja ympärivuorokautista huolenpitoa kehitysvammaisille ihmisille, jotka eivät kykene itsenäiseen tai ohjattuun asumiseen. Kodissa on 14 asukaspaikkaa.
Kahvimyllykodin toiminnan periaatteina ovat yksilöllisyys, aikuisuuden tukeminen, omatoimisuus, turvallisuuden kokeminen sekä vuorovaikutus suhteessa muihin asukkaisiin ja ympäristöön. Asukas saa apua ja ohjausta niissä toiminnoissa, joista hän ei itsenäisesti suoriudu. Ohjauksessa pyritään mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja sitä kautta onnistumisen kokemuksiin.

Asumisyksiköissä järjestetään asukkaille mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja osallistutaan monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi asukkaita tuetaan heidän yksilöllisissä harrastuksissaan. Pääosa asukkaista käy arkipäivisin työ- tai päivätoiminnassa toimintakeskus Hempankaaressa.

Kahvimyllykoti

Kehitysvammaisten autettu ympärivuorokautinen asuminen.

Osoitteet

Kahvimyllynkatu 3
37100 Nokia

Palveluajat

Maanantai-Sunnuntai:  09:00-20:00