Perhehoito

Perhehoito on henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai perhehoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Perhehoito mahdollistaa pysyvät ihmissuhteet, yhteisen arjen perhekodissa sekä yksilöllisen hoivan ja huolenpidon. Perhehoito sopii kaikenikäisille. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, tilapäistä tai osavuorokautista.

Ikäihmisten perhehoito:
•Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaiden pitämiseen.
•Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus.
•Perhehoidossa arkeen osallistuminen lisää elämänlaatua ja tukee toimintakykyä.

Nokian kaupunki on mukana Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikössä (KeiPe). Yksikkö toimii sen toiminnassa mukava olevien kuntien kumppanina perhehoidon prosessissa sekä tukee perhehoitajia.

Lisätietoja perhehoidosta ja Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksiköstä (KeiPe) löytyy sivupalkissa olevasta linkistä ja asiakasohjaajalta.