Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Asiakasohjaukseen ohjataan mikäli neuvonnassa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia
Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakkaalle nimetään oma asiakasohjaaja, joka toimii "ikäihmisen äänenä" palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjaaja:

• kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin
• tekee laaja-alaisen ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin, jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
• sopii yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet palveluille
• laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman
• käynnistää tarvittavat palvelut (kotihoito ja tukipalvelut)
• arvioi asiakassuunnitelmaa ja tarvittaessa seuraa palvelujen tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua
• tekee kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset
• käsittelee hakemukset ikäihmisten palveluihin

Asiakasohjaajat ovat tavoitettavissa ma – pe klo 9 – 14. Tarvittaessa voit jättää viestin vastaajaan.

 

Ikäihmisten asiakasohjauksen yhteystiedot:

Aseman sekä Alhoniityn, Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoren alueet
Puhelin 044 486 1050

Poutun ja Alisen alueet sekä Etelä-Nokialta Viikin ja Viholan alueet
Puhelin 040 133 4449

Etelä-Nokian alue pois lukien Viikin ja Viholan alue
Puhelin 040 133 4711

Kankaantaan, Myllyhaan, Aaroninkorven ja Lehtimäen alueet
Puhelin 040 133 4609

Sähköpostiosoite:asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi