Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Asiakasohjaukseen ohjataan mikäli neuvonnassa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia
Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakkaalle nimetään oma asiakasohjaaja, joka toimii "ikäihmisen äänenä" palvelupolun eri vaiheissa.

ASIAKASOHJAAJA:

• kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin
• tekee laaja-alaisen ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin, jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
• sopii yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet palveluille
• laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman
• käynnistää tarvittavat palvelut (kotihoito ja tukipalvelut)
• arvioi asiakassuunnitelmaa ja tarvittaessa seuraa palvelujen tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua
• tekee kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset
• käsittelee hakemukset ikäihmisten palveluihin

Asiakasohjaajat ovat tavoitettavissa ma – pe klo 9 – 14. Tarvittaessa voit jättää viestin vastaajaan.

KOTIHOIDON ASIAKASOHJAUKSEN YHTEYSTIEDOT

Aseman, Poutun ja Alisen alueet
Puhelin 044 486 1050

Kavolin alue sekä Alhoniityn, Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoren alueet
Puhelin 040 133 4449

Etelä-Nokian alue
Puhelin 040 133 4711

Kankaantaan, Myllyhaan, Aaroninkorven ja Lehtimäen alueet
Puhelin 040 133 4609

Asiakasohjauksen sähköpostiosoite on asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi