70-79-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat

THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 70–79-vuotiaille, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Neljänsillä rokoteannoksilla tehostetaan suojaa sairaalahoitoista tautia vastaan ja pyritään ennen kaikkea ehkäisemään iäkkäiden sairaalahoitoa sekä vähentämään koronaan liittyviä kuolemia.

Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Neljänsien koronarokotusten laajennus iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville ja muille iäkkäille, joiden toimintakyky on heikentynyt

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee neljänsien koronarokotteiden antamisen laajentamista niille iäkkäille henkilöille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muille iäkkäille, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat heikentyneet niin, että he eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona. THL:n suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lausuntoon. THL on jo aiemmin antanut suosituksen 12 vuotta täyttäneiden voimakkaasti immuunipuutteisten sekä 80 vuotta täyttäneiden ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvien rokottamisesta.

70 vuotta täyttäneet koti- tai omaishoidon piirissä olevat

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee neljänsien koronarokotteiden antamisen laajentamista niille iäkkäille henkilöille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muille iäkkäille, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat heikentyneet niin, että he eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona. THL:n suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lausuntoon.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3 kuukautta kolmannen rokoteannoksen jälkeen.

Neljättä koronarokoteannosta ei toistaiseksi anneta, jos ikääntynyt on saanut aiemmin kolme rokoteannosta ja sairastanut koronavirustaudin.