Keräämme havaintoja liito-oravista Nokialla — kerro tuoreet havaintosi!

Kevättä rinnassa? Niin alkaa olla liito-oravillakin! Kevättalvi saa aikaan vipinää liito-oravien liitopoimuihin. Maaliskuun loppupuolella alkavana pariutumisaikana liiturikoiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä, jolloin tavallisesti yöaktiivisia liito-oravia voi onnistua näkemään kisailemassa puissa jopa päivällä. Myös liito-oravakartoittaja jalkautuu pian taajamametsiin tarkistamaan lajin elinympäristöjä.