Keräämme havaintoja liito-oravista Nokialla — kerro tuoreet havaintosi!


Kevättä rinnassa? Niin alkaa olla liito-oravillakin! Kevättalvi saa aikaan vipinää liito-oravien liitopoimuihin. Maaliskuun loppupuolella alkavana pariutumisaikana liiturikoiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä, jolloin tavallisesti yöaktiivisia liito-oravia voi onnistua näkemään kisailemassa puissa jopa päivällä. Myös liito-oravakartoittaja jalkautuu pian taajamametsiin tarkistamaan lajin elinympäristöjä.

Kuvassa on kaksi liit-oravaa suuren haavan rungolla.

Kaupunkialueella asutuksen keskellä metsien käyttö on usein vähemmän intensiivistä, jolloin taajamametsissä on myös monille lajeille tärkeitä kolopuita. Liito-oravan pesä on usein järeän haavan kolossa, mutta se voi käyttää myös vanhoja oravan risupesiä, jotka ovat usein rakennettu tuuheaoksaisen kuusen oksanhankaan, kiinni runkoon.

Nokialla jalkaudutaan pian kartoittamaan liito-oravia, jotta arvokkaat elinympäristöt ja tärkeät kulkuyhteydet voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa ja taajamametsiköiden hoidossa. Liito-oravien asuntopulaa pyritään helpottamaan myös kaupungin maille ripustettavilla pöntöillä. Pönttöjen ripustaminen tulee tehdä aina maanomistajan luvalla.

Tienvarsilta kaatumisvaarassa olevat puut on turvallisuussyistä kaadettava, mutta metsiköiden sisältä lahopökkelöiden poistaminen olisi karhunpalvelus kolopesijöille. Lintujen lisäksi koloja käyttävät monet muutkin lajit, esimerkiksi lepakot ja liito-oravat. Virallisten kulkuväylien ulkopuolella kaupunkimetsiköissä liikkuvien on siis syytä muistaa, että paikoin luontoarvojen vaalimiseksi monimuotoisuudelle tärkeiden lahopuiden ja pensaiden raivaamista vältetään.

Kuvassa hajallaan kellertäviä liito-oravan papanoita maassa haavan juurella.
Liito-oravan riisinjyvän kokoiset papanat ovat kellertäviä.

Oletko sinä nähnyt järeiden puiden juurilla kellertäviä, riisinjyvän kokoisia papanoita, joita yöaktiivinen liitäjä on jättänyt jälkeensä lepäilypuidensa alle? Lepäily- tai pesäpuut ovat yleensä järeitä haapoja tai kuusia. Kerro tuoreet liito-oravahavaintosi kartoittajalle: petri.saari1@nokiankaupunki.fi

Kuvassa liito-oravan papanoita kuusen juurella.
Liito-oravan pesä- ja lepäilypuut ovat usein järeitä kuusia tai haapoja.
Kuvassa haapa, jossa on kolo.
Liito-oravan pesäkolo järeässä haavassa.

Avauskuva: Niko Hoffren/Laji.fi-lajitietokanta (CC BY-SA-4.0), muut kuvat: Petri Saari/Ympäristönsuojeluyksikkö