Yhteinen opisto -hanke aiheena kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 16.2.


Taide- ja kulttuuritoimijoiden seuraavassa verkostotapaamisessa 16.2. on aiheena Pirkan opiston Yhteinen opisto -hanke. Tilaisuudessa varataan aikaa myös toimijoiden väliselle kanssakäymiselle ja muille ajankohtaisille aiheille.

Kerholan Polónin salissa järjestettävä tilaisuus on avoin kaikille Nokialla toimiville taide- ja kulttuurikentän toimijoille. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia ma 13.2. mennessä. Mukaan voi ilmoittautua verkkolomakkeella.

Yhteinen opisto -hanke lujittaa yhteistyön käytänteitä eri toimijoiden ja Pirkan opiston välillä

Yhteinen opisto- hanke perustuu vuosille 2022-2026 laadittuun Pirkan opiston kehittämisohjelmaan, joka mukailee Pirkan opistossa käynnissä olevaa kestävän kehityksen strategiaa. Kestävän kehityksen ja saavutettavuuden tavoitelinjaukset ovat vahvistuneet koko vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kentällä Suomessa. Osaamisperusteisuus on yhtä kaikki asia, joka on tehnyt tuloaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kentälle ja tämä rooli tulee vahvistumaan lähivuosina niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Kestävän kehityksen, saavutettavuuden ja osaamisperusteisuuden lisäksi verkostojen ja yhteisöllisyyden kehittäminen ovat kehittämistyön ydintä. Kehittämisohjelman mukaisesti lujitamme yhteistyön käytänteitä, verkostoja, asiakkuuksia ja nykyisiä toimintamalleja jäsenkuntien, yhdistysten ja järjestöjen, toiminta-alueen kuntien sisäisten toimijoiden ja Pirkan opiston välillä.

Kehittämisohjelman jäsenkuntien yhteiset strategiset painotukset; kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen, asukkaiden kohtaamis-, osallistumis-, ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, elinikäiseen oppimiseen kannustaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen, palvelujen rohkea ja ennakkoluuloton kehittäminen, paikallisen osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen, sähköisten palvelujen käytön edistäminen ja tukeminen ja ekologisesti kestävien periaatteiden ja käytäntöjen suosiminen, ovat kehitettävien tavoitteiden kärjessä.

Taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostotapaamiset jatkuvat

Tammikuisessa tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja suunniteltiin tulevia tapaamisia. Seuraavien tapaamisten aiheita voi ehdottaa kulttuuripalveluihin, ja esimerkiksi Nokian kulttuuriohjelma esitellään myöhemmin tänä vuonna sen valmistuttua.

Verkostotapaaminen to 16.2.2023 klo 18 – 20
Kerhola, Polónin sali, Souranderintie 13, Nokia

(Päivitetty 7.2.2023 klo 14.49: lisätty tapaamispaikka.)

Lisätietoja

Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
Hyvinvointi ja vapaa-aika / kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101
pia.keltti@nokiankaupunki.fi