Valtuusto hyväksyi Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartan


Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi Nokian kaupungin tekemän ilmastotyön. Ilmastotiekartta kattaa kaupungin omien ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi kaupungin päätösten vaikutukset asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien mahdollisuuksiin hillitä päästöjä omassa toiminnassaan. Valtuusto hyväksyi ilmastotiekartan 12.12. pidetyssä kokouksessa.

Tiekartta ohjaa päästöjen vähentämistä

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekarttaan on koottu konkreettisia toimia 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen kaupungin tulosalue on kartoittanut, millä toimilla se voi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä joko suoraan omassa toiminnassaan tai välillisesti tuottamiensa palveluiden kautta. Toimet ovat vaikutukseltaan eriasteisia, mutta kaikki silti tärkeitä ilmastotyön kannalta.

Tiekartan toimet on ryhmitelty viiden teeman alle:

  1. Kestävä maankäyttö ja liikenne
  2. Uudistuva energian tuotanto ja kulutus
  3. Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto
  4. Ennakoiva Nokia
  5. Aktiivinen ja osallistava ilmastotyö

Eri teemoille on tiekartassa määritelty tavoite vuodelle 2030 ja listattu ensivaiheen toimia, joilla edetään kohti tavoitetta. Tavoitteena on, että ilmastoasiat otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa ja ilmastotavoitteiden vastaisia toimia ei enää tehdä.

Tiekarttaa päivitetään tarvittaessa ja ilmastolain mukaisesti vähintään valtuustokausittain.

 

Tutustu ilmastotiekarttaan (pdf, 2022)

Lue tiedote ilmastotiekartasta (julkaistu 18.11.)

Siirry ilmastotyön sivuille