Kaupungin ilmastotoimet on koottu ilmastotiekarttaan – myös asukkaiden ja yritysten toimia tarvitaan


Nokian kaupunki on ollut vuodesta 2019 asti mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostossa. Hiilineutraali kunta on myös yksi kaupungin strategian kärkihankkeista. Kaupungin ilmastotoimet on nyt koottu ilmastotiekarttaan. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessa ja kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa sitä esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa.

YK:n ilmastokokous (COP27) on parhaillaan käynnissä Egyptissä. Globaaleja tavoitteita ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5 asteeseen ei ole saavutettu ja nopeita päästövähennystoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla. Suomi on ilmastotavoitteissa edelläkävijä. Jo 80 prosenttia suomalaisista asuu nokialaisten tapaan Hinku-kunnassa, joka on sitoutunut vähentämään päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

– Hiilineutraaliusasia on haluttu nostaa Nokialla strategiatasolle, jotta sen tärkeys kaupungin päätöksenteossa ymmärretään, summaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kaupungin ilmastotyö on nyt koottu yhteen ilmastotiekartaksi. Tiekartassa on viisi koko Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta tukevaa teemaa:

  1. Kestävä maankäyttö ja liikenne
  2. Uudistuva energian tuotanto ja kulutus
  3. Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto
  4. Ennakoiva Nokia
  5. Aktiivinen ja osallistava ilmastotyö

Eri teemoille on tiekartassa määritelty tavoite vuodelle 2030 ja listattu ensivaiheen toimia, joilla edetään kohti tavoitetta. Tavoitteena on, että ilmastoasiat otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa ja ilmastotavoitteiden vastaisia toimia ei enää tehdä.

– Vaikka ilmastotiekartta valmistuukin vasta nyt, on ilmastotoimia tehty jo pitkään. Lähijunaliikenteen käynnistäminen ja keskusta-alueen kehittäminen joukkoliikenneväylien varrelle ovat hyviä esimerkkejä tästä, valaisee asiaa energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Heino.

Liikenne onkin suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja Nokialla. Se on myös sektori, johon asukkaat voivat omilla valinnoillaan helpoiten vaikuttaa.

– Omaa liikkumisen hiilijalanjälkeä voi pienentää taittamalla lyhyet matkat jalan tai pyörällä ja suosimalla oman auton sijaan joukkoliikennettä tai kimppakyytejä. Etätyön tekeminen vähentää myös liikkumistarvetta huomattavasti, vinkkaa Heino.

Toiseksi eniten ilmastopäästöjä syntyy rakennusten lämmityksestä. Omakotiasuja voi saada öljylämmityksestä luopumiseen avustusta jopa 4000 euroa. Kaupungin rakennuksissa on pääosin jo luovuttu öljylämmityksen käytöstä ja tehty paljon erilaisia energiatehokkuustoimia. Kotitalouksissakin erilaiset energiatehokkuustoimet säästävät paitsi lämmityskustannuksissa myös vähentävät ilmastopäästöjä. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Lokakuussa kotitaloudet vähensivät sähkönkäyttöään jopa 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Kaupunginhallitus käsittelee ilmastotiekarttaa maanantain kokouksessa. Kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti lopullisen päätöksen tiekartan hyväksymisestä tekee valtuusto 12.12. Voit tutustua kaupunginhallituksen esityslistaan ja ilmastotiekartan luonnokseen Nokian kaupungin verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Heino, puh. 040 619 7365, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Verkkosivut:

Hiilineutraali Nokia 2030 www.nokiankaupunki.fi/hiilineutraalinokia2030

Nokian kasvihuonekaasujen päästöt Hinku-laskennan mukaan