Pirkan opiston Lumottu saari -näyttely nostaa esiin lapset ja nuoret taiteentekijöinä


Lumottu saari on Pirkan opiston kuvataidekoulun ja mediataidekoulun taiteen perusopetuksen yhteisnäyttely. Teoksia ovat tehneet 7 - 18 -vuotiaat lapset ja nuoret Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden opetusryhmistä. Näyttely avautuu maanantaina 2.11. taidetila Raamissa Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa, ja se on myös Lapsen oikeuksien viikon 16. - 22.11. ohjelmaa.

Kuvataidekoulun oppilaat ovat tutkineet aihetta ”Lumottu saari” monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavat ovat olleet mielikuvituksellisia sekä oivaltavia. Teoksia on tehty monilla eri tekniikoilla: maalaten, piirtäen, muotoillen, rakennellen, grafiikan keinoin sekä mediataiteen avulla. Oppilaat ovat 7 – 18 -vuotiaita kuvataiteen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opiskelijoita. Näyttelyssä on teoksia kaikista Pirkan opiston kuvataidekoulun neljästä kunnasta ja kuudesta toimipisteestä.

Opiston mediataidekoulun oppilaat ovat 10 – 15 -vuotiaita mediataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opiskelijoita. Opintojen alkuvaiheessa keskitytään videoilmaisuun, animaatioihin ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja myöhemmin vaativampiin osa-alueisiin kuten esim. robotteihin ja koodaamiseen. Pirkan opiston mediataidekoulu toimii Nokialla ja Pirkkalassa.

Pirkan opisto tarjoaa tilaisuuksia eri taiteenalojen väliselle yhteistyölle
Lumottu saari -näyttelyn ovat koonneet Pirkan opiston opettajat syksyn aikana tehdyistä töistä. Näyttelyn avajaisissa kuullaan Suomen kantaesitys Jennifer Bellorin teoksesta Time’s arrest vibrafonille, esiintyjänä lyömäsoitinopettaja Niko Ronimus. Avajaisissa kuultava musiikki avaa näyttelytilan lumottuun aikaan, jolloin hetken voi tuntea pysähtyvän ja tavoittavan eri maailmoihin ja fantasiaan kurottavia merkityksiä.


Taiteen perusopetus
Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin.

Pirkan opiston kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta lapsille ja nuorille (7-18 v.) ja laajan oppimäärän mukaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvataidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Kuvataidekoulu opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, taidon, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle.

Mediataiteen opinnot Pirkan opistossa
Mediataidetta opiskellaan yleisen oppimäärän laajuisena. Mediataiteiden opetus vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa.

 

Lumottu saari – Pirkan opiston kuvataidekoulun ja mediataidekoulun taiteen perusopetuksen yhteisnäyttely
2.11. – 17.12.2020
Taidetila Raami, Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, 1.krs
Härkitie 6 / Välikatu 11
37100 Nokia
www.nokiankaupunki.fi/virta
www.pirkanopisto.fi

Näyttely on avoinna Virran aukioloaikojen mukaan ja siihen on vapaa pääsy.