Nokian ympäristökasvatusviikko tutustuttaa lapset ja nuoret kiertotalouteen


Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 2. - 6.9.2019. Kolmatta kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna kiertotalous. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Luontorentoutus Alhoniityn päiväkodilla, jossa lapset rentoutuvat makaamalla maassa metsässä.

”Ympäristökasvatusviikko tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä lasten ja nuorten luontotuntemusta, edistää näiden tulevaisuuden kuluttajien kestävää elämäntapaa sekä nostaa esille ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviä aiheita”, kertoo vs. ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Vermaete Nokian kaupungilta.

Kiertotalousteemaisen ympäristökasvatusviikon ohjelmaa järjestetään metsissä, maatiloilla, päiväkodeissa, kouluilla sekä yrityksissä. Viikon pienimmille osallistujille on tarjolla mm. Alhoniityn päiväkodin järjestämää luontorentoutusta ja vierailu Ala-Uotilan lammastilalle. Esi- ja alakoululaiset voivat osallistua esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuollon Bioman-musikaaliin tai päästä tutustumaan Prisma Nokian kierrätystoimintaan henkilökunnan näkökulmasta. Alakouluikäisille on tarjolla myös mm. Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistyksen sieni- ja marjarasteja sekä eräoppaan johdolla yhteistä keskustelua kierrätyksestä ja roskaamisesta.

Vanhemmille koululaisille on suunniteltu esimerkiksi sähkökoekalastusta Kyyninojalla, linturetkeä Maatialanharjulle, Nokian Marttojen kierrätystietoiskuja sekä puistokävelyjä kaupunginpuutarhurin johdolla. Lukiolaiset ja ammattiopiston nuoret pääsevät vierailulle Molok Oy:lle tutustumaan syväkeräykseen ja kiertotalouteen. Lisäksi heille on tarjolla mm. luentoja Nokian bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueesta sekä kiertotalouden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa.

Tänä vuonna ympäristökasvatusviikon suunnittelusta ja järjestämisestä on vastannut ympäristöalanharjoittelija Linda Määttä. Määttä opiskelee Tampereen yliopistolla ympäristö- ja energiatekniikkaa.

”Syksyn ympäristökasvatusviikon ohjelma on viittä vaille valmis ja se julkaistaan Nokian kaupungin verkkosivuilla elokuun alussa. Tällöin myös päiväkotien ja koulujen henkilökunta voi ilmoittautua mukaan viikon ohjelmaan. Ympäristökasvatusviikko löytyy myös Facebookista, josta saa tarkempaa tietoa viikon tapahtumista kesän aikana. Facebook-tapahtumaa voi seurata myös vaikkapa lasten ja nuorten vanhemmat”, vinkkaa Määttä.

Lisätietoja:
Tiina Vermaete, ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 040 779 9286, tiina.vermaete@nokiankaupunki.fi
Linda Määttä, ympäristöalanharjoittelija, linda.maatta@nokiankaupunki.fi

Ympäristökasvatusviikko
Facebook-tapahtuma