Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista.

Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen. Ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Tänä vuonna teemana vesistöt

Lapsille ja nuorille suunnattu ympäristökasvatusviikko järjestetään 7.-11.9.2020 ja sen pääteemana on tänä vuonna vesistöt. Aihetta käsitellään lasten ja nuorten kanssa mm. työpajojen, luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta.

Viikko tarjoaa varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle helpon mahdollisuuden tutustuttaa lapset ja nuoret Nokian vesistöihin sekä vesiensuojeluun. Viikon aikana järjestetään kattavasti ohjelmaa liittyen lähiluontoon, kierrätykseen ja kestäviin elämäntapoihin.

Katso ohjelma sivun reunasta!

Lasten luontotaideteoksia, Aarre on tehnyt teoksen nimeltä "Omenakarkki"
Ympäristökasvatusviikon satoa vuodelta 2017 ”Taidenäyttely lähimetsässä”.

Lasten luontotaideteoksia, Aleksi on tehnyt teoksen nimeltä "Ympyrä"Lasten luontotaideteoksia, Jade on tehnyt teoksen nimeltä "Lumiukkomaa"