Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista. Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen.

Vuoden 2019 ympäristökasvatusviikko järjestetään 2.-6.9.2019. Kolmatta kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna kiertotalous. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Vuonna 2018 viikon ohjelmaan osallistui noin 1500 nokialaista lasta ja nuorta.

 

 

Ympäristökasvatusviikon satoa vuodelta 2017 ”Taidenäyttely lähimetsässä”