Nokian kaupunki päivittää omistamansa rakennuskannan salkutusta 


Nokian kaupunki päivittää omistamansa rakennuskannan luokittelua eli salkkujakoa. Salkutuksen tarkoituksena on jaotella rakennukset ryhmiin käyttötarpeen, kunnon ja suunniteltujen toimenpiteiden perusteella. Kuntalaiset voivat kommentoida suunnitelmaa 6.9. asti. Edellinen salkutus on tehty vuonna 2018. 

Rakennuskannan salkutuksella halutaan tarkoituksenmukaistaa tilojen käyttöä

Kiinteistöjen luokittelussa Nokian kaupungin rakennukset on jaettu neljään eri salkkuun. Jako on tehty pääosin kiinteistöjen kunnon ja käyttötarkoituksen perusteella. Rakennuskannan salkutuksen tarkoituksena on linjata kunkin rakennuksen kehitys ja rooli tulevaisuudessa siten, että kiinteistöt palvelevat mahdollisimman hyvin Nokian kaupungin ydintoimintaa. Jokaisella kaupungin rakennuksella tulee olla määritetty käyttösuunnitelma ja arvio tulevaisuuden kehityksestä. 

Kiinteistöjen salkutuksen tilannetta on tarpeen tarkistella säännöllisesti. Salkutusta päivitetään sen mukaan, kun salkutuksessa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet tai kun salkutukseen vaikuttavissa tekijöissä ilmenee muutoksia, kertoo tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala.

Nyt tehdyssä päivityksessä salkuista on poistettu jo puretut Emäkosken ja Myllyhaan vanhat koulurakennukset sekä vanha terveysasema. Samalla rakennuskantaan on lisätty uudet, hiljattain valmistuneet kohteet, kuten kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Nokian sosiaali- ja terveysasema sekä Emäkosken ja Myllyhaan uudet koulurakennukset. 

Osa koulukiinteistöistä on jätetty salkkujen ulkopuolelle odottamaan palveluverkkoselvityksen tuloksia.   

Salkutuksen päivitystä on valmisteltu tilapalveluissa ja valmisteluvaiheessa sitä on käsitelty eri palvelualueiden kanssa. Salkutuksen päivityksen tilanne on esitelty kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksen iltakoulussa kesäkuussa.  

Kuntalaiset voivat kommentoida rakennuskannan salkutuksen luonnosversiota keskiviikkoon 6.9. asti erillisellä verkkolomakkeella.

Päivitystä jatketaan palveluverkkoselvityksen valmistumisen ja kuntalaisilta saadun palautteen käsittelemisen jälkeen syksyllä 2023.  

A-salkussa suuren käyttötarpeen kiinteistöt, D-salkun kohteet myydään tai puretaan 

Pääosa kaupungin omistamista kiinteistöistä on luokiteltu A-salkkuun kuuluviksi. A-salkussa on kaupungin omistuksessa pidettäviä ja sen ydintehtäviä palvelevia rakennuksia. Näiden kiinteistöjen käyttötarve on suuri ja ne pidetään hyvässä kunnossa. Edellä mainittujen lisäksi A-salkkuun kuuluvat kaupungin omistamat erityiskohteet, kuten museorakennukset. 

B-salkkuun luokitellut rakennukset korjataan palvelutuotantoa varten. C-salkussa olevat rakennukset ovat kiinteistökehityskohteita. C-salkun kohteita voidaan kehittää kaavoituksella tai ne korjataan ja myydään. C-salkun kohteet voidaan myös myydä sellaisenaan.  

D-salkkuun on koottu esimerkiksi heikkokuntoiset kohteet tai rakennukset, joita ei tarvita kaupungin perustehtävien hoitamiseen. Nämä kohteet myydään tai puretaan. D-salkun rakennukset aiheuttavat ylläpidon kustannuksia ja kerryttävät merkittävästi korjausvelkaa, eikä niitä kannata korjata omaa toimintaa varten. 

Nokian kaupungin tavoitteena on tarjota toimivat toimitilat pääasiassa omille yksiköilleen. Tila omistetaan vuokrattavaksi vain silloin, jos palvelutuotannon järjestäminen muuna kuin omana tuotantona sitä vaatii. Näin on toimittu esimerkiksi Nokian sosiaali- ja terveysaseman tapauksessa. Sosiaali- ja terveysasema on vuokrattu Pirkanmaan hyvinvointialueelle pitkällä vuokrasopimuksella. Tila voidaan vuokrata myös siinä tapauksessa, jos sitä ei saada myytyä, eikä sille löydy muuta käyttöä.