Mitä toimintoja sinä toivoisit uuteen uimahalliin? Vastaa kyselyyn!


Uima-altaan pohja veden alta kuvattuna.

Nokian uuden uimahallin kuntalaiskuulemiset alkavat maanantaina 6.3.2023 avautuvalla kuntalaiskyselyllä.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme, millaisia toiveita kuntalaisilla on uimahallin toimintojen suhteen, kertoo uimahallin suunnittelutoimikunnan tarveselvitysvaiheen esittelijänä toimiva liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie. Kysely on tarkoitettu nimenomaan yksittäisille käyttäjille. Seurakyselyt tullaan lähettämään seurojen ja yhdistysten toimihenkilöille vastattavaksi, Murotie jatkaa.

Kysely on auki verkossa tästä päivästä eli 6.3. alkaen. Viimeinen vastauspäivä on 19.3. Kuntalaiset voivat käydä vastaamassa verkkokyselyyn myös uimahallilla 6.-12.3. ja kirjastolla 13.-18.3. näiden aukioloaikojen puitteissa. Apua tabletin käyttöön ja kyselyn täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä henkilökunnalta.

Nokian kaupungin uimahallihanke

Nokian kaupunginhallituksen asettama uimahallin suunnittelutoimikunta aloitti työnsä 9.2.2023. Tällä hetkellä tarveselvitystä tekevän toimikunnan tehtävänä on tämän vuoden toukokuuhun mennessä muodostaa perusteltu näkemys uimahallihankkeen tarpeista: toiminnoista, sijainnista sekä myös alustavasta kustannusarviosta ja aikataulusta. Tarveselvitys voi sisältää useampia vaihtoehtoja arvioitavaksi ja toteutussuunnitteluun valittavaksi.

Varsinainen hankesuunnittelu käynnistetään vasta, kun tarvesuunnitelma on hyväksytty. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka kautta päätöksenteossa edetään investointipäätökseen. Uimahallin uudisrakentamiseen on varauduttu vuosina 2024 – 2025. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelu tapahtuu pääosin vuonna 2024, ja toteutus vuosina 2025 – 2026.

Lue uutinen 10.2.2023.