Nokian uuden uimahallin tarveselvitystyö on alkanut


Matka kohti Nokian kaupungin, vuosille 2025-2026 toteutettavaksi suunniteltua uutta uimahallia alkoi konkreettisesti torstaina 9.2., kun kaupunginhallituksen asettama suunnittelutoimikunta kokousti ensimmäisen kerran tarveselvityksen merkeissä.

Tarveselvitys tuottaa perusteet ja taustat hankesuunnitteluun

Tarveselvitystä tekevät toimikunnan tehtävänä on tämän vuoden toukokuuhun mennessä muodostaa perusteltu näkemys uimahallihankkeen tarpeista: toiminnoista, sijainnista sekä myös alustavasta kustannusarviosta ja aikataulusta. Tarveselvitys voi sisältää useampia vaihtoehtoja arvioitavaksi ja toteutussuunnitteluun valittavaksi.

Varsinainen hankesuunnittelu käynnistetään vasta, kun tarvesuunnitelma on hyväksytty. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka kautta päätöksenteossa edetään investointipäätökseen. Uimahallin uudisrakentamiseen on varauduttu vuosina 2024 – 2025. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelu tapahtuu pääosin vuonna 2024, ja toteutus vuosina 2025 – 2026.

Kuntalaisten kuuleminen on tärkeä osa tarveselvitystä

Uimahallihankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hallin käyttäjät eli kuntalaiset pääsevät osallistumaan suunnitteluun jo tarveselvitysvaiheessa. Tämä tapahtuu erilaisten ja erilaisille sidosryhmille ja kuntalaisille suoritettujen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien muodossa.

Laaja-alainen ja aktiivinen kuntalaisten kuunteleminen on tässä vaiheessa ensiarvoisen tärkeää. Pyrimmekin hyvään ja avoimeen vuorovaikutukseen hyvinkin erilaisten käyttäjäryhmien kanssa, kertoo tarveselvitysvaiheen esittelijä, liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie.

Kuntalaisten osallistamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Kaupunginhallituksen nimeämään toimikuntaan kuuluvat: toimikunnan puheenjohtaja Juha Toivainen, Timo Lehtonen, Iinu Kuusento, Raisa Ojala ja Teresa Kvick. Pysyviä asiantuntijajäseniä Nokian kaupungilta ovat liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie, sivistysjohtaja Mika Seppänen, tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala ja talousjohtaja Mikko Koskela.