Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.


Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5. ja päättyy tiistaina 8.6. Ennakkoäänestys kestää poikkeuksellisesti kaksi viikkoa. Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Tiedot Nokian kuntavaaliehdokkaista ja numeroista löydät Nokian kaupungin verkkosivuilta.

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla

Nokialla voi äänestää ennakkoon K-Supermarket Löytiksessä, K-Citymarketissa ja Prismassa.

Nokian kaikki ennakkoäänestyspaikat ovat auki koko kaksi viikkoa kestävän ennakkoäänestysajanjakson. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja on myös laajennettu aiempiin vaaleihin verrattuna. Nokian kaikki kolme ennakkoäänestyspaikkaa ovat auki arkisin kello 9–20 ja viikonloppuisin kello 10–16.

Lähimmät ulkoäänestysmahdollisuudet ennakkoäänestysaikana ovat Tampereella Liikekeskus Westerissä Tesomalla ja Lielahden Prismassa.

Tiedot kaikista ulkoäänestyspaikoista ennakkoäänestysaikana ja muista ennakkoäänestyspaikoista löytyvät oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.

Äänioikeus kuntavaaleissa

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on äänioikeus kuntavaaleissa omassa kotikunnassaan. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Ajokortti, passi tai muu kuvallinen todistus henkilöllisyydestä mukaan äänestyspaikalle

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. ajokortilla, passilla, kuvallisella KELA-kortilla tai poliisin antamalla henkilökortilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta.  Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana

”Kuntavaalien järjestelyissä on otettu koronapandemia huomioon oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti”, keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojela toteaa.

Oman kynän voi halutessaan ottaa mukaan äänestyspaikalle. Äänestäjien suositellaan käyttävän kasvomaskia, ja tarvittaessa maskin saa äänestyspaikalta. Äänestyspaikoilla huolehditaan hygieniasta ja turvaväleistä. Käsidesiä on myös tarjolla. Lisäksi käytössä ovat suojapleksit äänestäjän ja vaalivirkailijoiden välissä.

Näin äänestät turvallisesti korona-aikana

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin
  • Käytä käsidesiä
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita

Äänioikeutetuille tulevassa ilmoituksessa äänioikeudesta on mukana ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Lisätietoa kuntavaaleista

Lisätietoa kuntavaaleista löytyy kaupungin verkkosivuilta ja oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.

Vaalit.fi -sivustolla voi myös seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Ennakkoäänestysaikana sivuille päivitetään tunnin välein tietoja ennakkoon äänestäneiden määrästä kunnissa ja koko maassa.

Lisätiedot:

keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojela, 044 486 0905