Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa 2021 Nokian kaupunginvaltuustoon valittiin 43 varsinaista valtuutettua neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkoi 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

16.6. vahvistettu kuntavaalien tulos: Nokian kaupunginvaltuutetut 1.8.2021-31.5.2025

Oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelu.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä oli sunnuntai 13.6. Ennakkoäänestys toimitettiin kotimaassa 26.5. – 8.6.2021.

 

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen, ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää), ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään, ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ehdokkaat

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset (vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta voi perustaa valitsijayhdistyksen).

Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Valitsijayhdistykset voivat puolestaan muodostaa keskenään yhteislistoja. Kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 (40.päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 14.5.2021.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä mm. äänestyskopeissa.