Kuntalaiskysely 2020: selvä enemmistö suosittelisi Nokiaa asuinpaikaksi ystävilleen


Kaupunki selvitti kuntalaiskyselyllä nokialaisten näkemyksiä kaupungin palveluista, toiminnasta ja kehittämistarpeista. Vastauksia kertyi lähes 1200. Kuntalaiskyselyn mukaan 66 prosenttia nokialaisista suosittelisi Nokiaa asuinpaikaksi ystävilleen.

Suositteluissa nousivat esille muun muassa kaupungin luonnonläheisyys, järvet ja metsät sekä hyvät yhteydet, harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Vain neljä prosenttia vastaajista oli ehdottoman varmoja, että he eivät halua suositella Nokiaa asuinkuntana.

 

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut keräsivät kiitosta, joukkoliikenteessä parannettavaa

 

Kyselyssä mitattiin myös kuntalaisten tyytyväisyyttä eri palveluihin. Asteikossa 5 vastasi erittäin hyvää, 4 hyvää ja 3 keskivertoa, 2 huonoa ja 1 erittäin huonoa.

Parhaimman arvosanan asteikolla 1-5 saivat kirjastopalvelut (4,25), varhaiskasvatus ja esiopetus (3,86) sekä opetuspalvelut (3,59). Eniten vastauksissa oli tyytymättömyyttä katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon (2,55), työllisyyspalveluihin (2,73) ja nuorisopalveluihin (2,75). Nuoret itse antoivat nuorisopalveluille paremmat arvosanat kuin vanhemmat vastaajat.

Kyselyssä kaupunki sai eniten kritiikkiä viheralueiden ja puistojen huolehtimisesta sekä teiden kunnossapidosta.

Myös liikenneyhteyksistä tuli runsaasti palautetta. Vaikka Nokia on vastaajien mielestä sijainniltaan hyvä, on sisäisessä joukkoliikenteessä monien mielestä ongelmia. Puuttuvat bussiliikenteen jatkoyhteydet Tampereelle koettiin hankalaksi.

Yleisesti tyytyväisimpiä vastaajat olivat lapsiperheiden palveluihin. Vastanneet antoivat runsaasti myönteistä palautetta Nokian varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja opetuspalveluista.

Eniten erityismainintoja puolestaan keräsi upouusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, joka on selvästi löytänyt tiensä nokialaisten sydämiin.

Kokonaismielikuva kaupunkiorganisaation tuottamista palveluista oli neutraali 39 prosentilla ja myönteinen tai erittäin myönteinen 48 prosentilla vastaajista.

 

Poikkeusolojen palveluille risuja ja ruusuja

 

Tänä vuonna kuntalaiskyselyssä selvitettiin tavanomaisten asioiden lisäksi asukkaiden kokemuksia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen palveluista.

Kyselyyn vastanneet antoivat myönteisimmät arvosanat koronatestiin hakeutumisen ohjaukselle (3,45) ja korona-ajan puhelinneuvonnalle (3,13).

Ystävällinen palvelu neuvonnassa ja näytteenottopisteillä sai vastaajilta kiitosta, kuten myös testipisteen toiminnan tehokkuus. Etenkin alussa harmia aiheutti neuvontapuhelimen ruuhkautuminen ja takaisinsoittopalvelun hitaus.

Poikkeusaikana ongelmia oli vastaajien mukaan myös joukkoliikenteessä. Moitteita annettiin yhteyksien äkillisistä lopettamisista ja niihin liittyvän tiedottamisen heikkoudesta.

Koronapandemian aiheuttamat olosuhteet tuottivat haasteita opetuksen ja varhaiskasvatuksen toteuttamiselle, mutta vastaajilla oli pääosin myönteinen kuva koulujen ja päiväkotien toiminnasta.

Vaikka välillä ohjeistukset koettiin hitaina tai ristiriitaisina, saivat opettajat ja koulut pääosin paljon kiitosta.

 

Vastauksia kertyi koronatilanteesta huolimatta

 

Tänä vuonna kysely toteutettiin koronan vuoksi vain verkossa, vaikka alun perin suunnitelmana oli jalkautua uuteen kirjastoon keräämään kyselyyn vastauksia.

”Pelkäsimme, että emme saisi yli tuhatta vastausta, mutta onneksi toisin kävi. 1176 kertaa kiitos teille, kuntalaiset”, toteaa erityisasiantuntija Terttu Haataja, joka jo kolmatta kertaa organisoi kyselyn toteuttamista.

”Kun vastaajamäärä on yli tuhat, pystymme vertaamaan tuloksia vuoden 2016 ja 2018 tuloksiin ja sitä kautta hakemaan perspektiiviä kehittämistoimenpiteille,” Haataja jatkaa.

”Ilahduttavasti saimme vastauksia myös ikäihmisten osalta. Omaiset olivat auttaneet heitä kyselyn täyttämisessä tai laittaneet kommentteihin terveiset heidän puolestaan.”

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on myös mielissään kuntalaisten ahkerasta osallistumisesta kyselyyn. Hän on iloinen, että korona-ajasta huolimatta ihmiset ovat suhteellisen tyytyväisiä kaupungin palveluihin.

”Otamme kaiken palautteen vastaan ja pyrimme huomioimaan muutostarpeita jo vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Vastauksissa huomioni kiinnitti se, etteivät kuntalaiset antaneet enää niin paljon palautetta sisäilmaongelmista kuin vuosina 2016 ja 2018. He selvästi osoittavat malttia nähdessään, että uudisrakennuksia ja korjauksia tehdään paraikaa.”.

 

Kuntalaiskysely toteutettiin verkossa 24.8. – 13.9. ja siihen vastasi 1176 nokialaista. Aikaisempina kyselyvuosina 2016 ja 2018 vastaajia on ollut 1004 ja 1154. Vastauksia kertyi siis ennätysmäärä poikkeustilanteesta huolimatta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli työikäisiä nokialaisia, mutta vastauksia saatiin laajasti eri ikäryhmistä.

 

Kuntalaiskyselyn tuloksiin voit tutustua tarkemmin niistä koostetussa tiivistelmässä: KUNTALAISKYSELY 2020

 

 

Lisätiedot:

 

Eero Väätäinen

Kaupunginjohtaja

(03) 5652 0001

eero.vaatainen@nokiankaupunki.fi

 

Terttu Haataja

Erityisasiantuntija

+358 40 7799 007

terttu.haataja@nokiankaupunki.fi