Taivalkunnan kylät ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia. Yhdistys kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot

Viholankatu 1

37120

Nokia

Yhteyshenkilö:
Olli Sorva
050 5603 808
Takaisin yhdistys- ja järjestöhakemistoon