Työ- ja päivätoimintakeskus Hempankaari

Hempankaaressa järjestetään päivätoimintaa, työtoimintaa, työnharjoitteluita sekä työvalmennusta.

Työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille kehitysvammaisille henkilöille.

Työ- ja päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään edistämään asiakkaan osallisuutta, sosiaalista vuorovaikutusta, mahdollisimman omatoimista itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä mahdollisuuksia työllistyä. Kaikille asiakkaille tehdään toiminnassa yksilöllinen ohjaussuunnitelma.

Työnharjoittelua toteutetaan Hempankaaren toimintakeskuksessa sekä soveltuvilla työpaikoilla määräaikaisina työharjoitteluina.

Työtehtävät ovat yksilöllisesti räätälöityjä ja mitoitettu asiakkaan taitoihin sekä haluun tehdä työtä. Työvalmennuksen ohjaaja tukee asiakasta työhakemusten, mahdollisten tukien hakemisessa sekä työpaikkojen etsinnässä.

Työvalmennuksen ohjaaja on myös asiakkaan ja yrittäjän tukena työharjoitteluissa. Työharjoittelun voi parhaassa tapauksessa johtaa palkkatyön löytymiseen osatyökykyiselle asiakkaalle.

Asiakkaiden toimeentulo perustuu työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan eläkkeeseen.

Työtoiminnassa ja työharjoitteluissa ei ole kyse työsuhteesta. Hempankaaren asiakkaat ovat asiakassuhteessa Nokian kaupungin vammaispalveluihin.

Työ- ja päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaat maksavat toiminnassa ateriamaksun Nokian kaupungin määrittämän ateriamaksun mukaisesti.

Asiakkaille, mikäli heidän tilanteensa vaatii, toimintakeskus järjestää maksuttoman kuljetuksen. Kuljetuksessa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne sekä toimintakyky yksilöllisesti.

Työvalmennuksellisesta työtoiminnasta ja työharjoitteluista maksetaan pientä toiminta-avustusta. Toiminta-avustus ei ole veronalaista tuloa.

 

Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja p. 050- 3951 724

Työvalmennuksen ohjaaja p. 050-3951 731