Lasten tekemä kestävän kehityksen opas on valmistunut

Olli Oravan matkassa -opas on osa laajempaa kuntalaisten kiertotalousaiheista osallistamistyötä sekä varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen suunnitelmaa. Perehdytysoppaalla tuetaan lasten tiedon saantia ja toimijuutta lasten lähiympäristöissä varhaiskasvatuksessa, kotona ja kuntalaisena.