Yhteistoimintaneuvottelut Nokian kaupungissa talouden sopeuttamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi


Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2020 päättänyt, että kaupunki käynnistää yhteistoiminta-neuvottelut taloudellisista syistä kahden (2) milj. euron säästötavoitteen aikaansaamiseksi kuluvalle vuodelle. Tarkasteltavana on ollut keinovalikoima laaja-alaisesti ja pääpaino on ollut nopeasti aikaansaatavissa säästöissä.

Nokian keltainen kaupungintalo, edustalla Nokian kaupungin kyltti ja lehdetön puu.

Neuvottelujen aikana on löydetty hieman yli 1 milj. euron säästöt muualta kuin palkkakustannuksista. Palkka- ja muista henkilöstökustannuksista tarvitaan lähes 1 milj. euron säästöt, ellei muita ratkaisuja vielä löydetä.

Yhteistoimintamenettelyprosessin edetessä on havaittu mahdollisten lomautusten toteuttamiseen menettelyprosessissa puute. Menettelyprosessissa ilmennyt puute on ennakkoilmoituksen antaminen aikataulun mukaisesti TE-toimistolle. Näin ollen yhteistoimintamenettelyprosessissa ilmenneen puutteen vuoksi käynnistetään uudet yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista syistä. Uudet yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus päättää elokuun alkupuolella.

Nokian kaupungin henkilöstö on kiitettävästi osallistunut henkilöstösäästöjen aikaansaantiin vapaaehtoisesti, kun henkilöstö on sitoutunut pitämään palkattomia vapaita säästösyistä. Mikäli mahdollisiin lomautuksiin joudutaan menemään, tullaan niiden osalta huomioimaan henkilöstön säästösyistä pitämät palkattomat vapaat vuoden 2020 aikana. 

Kuntatalous oli jo ennen koronapandemiaa huonossa tilanteessa lähes koko Suomessa. Koronapandemia on ajanut kuntatalouden aiempaa negatiivisempaan suuntaan myös Nokialla. Kuntien saama tuki valtiolta lievittää ahdinkoa, mutta ei kompensoi aiheutuneita taloudellisia menetyksiä kuin osaltaan.