Yhteistoiminta-alueen selvittäminen käynnistynyt


Selvityshanke Nokian kaupungin mahdollisesta liittymisestä Mänttä-Vilppula-Juupajoki-yhteistoiminta-alueeseen on käynnistynyt. Kuntien neuvottelijat tapasivat 10.4., ja seuraava kokous on sovittu toukokuun alkupuolelle. Kokousten välillä operatiiviset ryhmät jatkavat asian selvittämistä eri osa-alueilla.

Jo tähän mennessä on selvitelty asiaan liittyviä kriittisiä oikeudellisia kysymyksiä. Selvitysten mukaan Nokian kaupungin liittymiselle Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan muodostamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen ei ole lainsäädännöstä johtuvaa estettä.  Kyse on kuntien välisestä yhteistyöstä, jonka kuntalaki mahdollistaa. Ns. paras-puitelaki, joka velvoitti kuntia yhteistoimintaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä, ei koske tätä yhteistoimintajärjestelyä, joka on tehty lain voimassaoloajan jälkeen.

Selvitysten mukaan lainsäädäntö ei näyttäisi myöskään estävän sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista Nokian kaupungin asukkaille Mänttä-Vilppulan kilpailuttaman hankintasopimuksen mukaan, mikäli se tehdään alkuperäisessä sopimuksessa ennakoidulla tavalla.

 

Lisätietoja:

Eero Väätäinen, kaupunginjohtaja, Nokia, p. 040 133 4444
Markus Auvinen, vt. kaupunginjohtaja, Mänttä-Vilppula, p. 044 300 1811
Pirkko Lindström, Juupajoki, kunnanjohtaja, p. 040 595 0480