Vuoden 2020 kulttuuri-, liikuntateko- ja vapaaehtoistoimijoiden palkinnot ja nuorisostipendi on jaettu


Nokian kaupungin vapaa-aikajaosto päättää vuosittain palkinnoista, joilla halutaan huomioida ja kiittää yhteisöjä ja yksittäisiä henkilöitä Nokialla tehdystä tai Nokiaan merkittävästi liittyvästä työstä kulttuurin, liikunnan, nuoriso- ja vapaaehtoistoiminnan kentällä.

Tänä äärimmäisen poikkeuksellisena vuonna Nokian kaupunki halusi palkitsemisessaan kiinnittää huomiota yhdessä tekemiseen sekä sektori- ja lajirajat ylittävään toimintaan, mikä voi toimia esimerkkinä ja kannustimena kaikille toimijoille, yhteisöille ja yksilöille.

Kuvassa ovat kaikki vuoden 2020 palkinnon saaneet

 

Vapaa-aikajaosto on päättänyt myöntää vuoden 2020 palkinnot seuraaville:

Kulttuuripalkinto myönnetään nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- ja muun kulttuurielämän edistämiseksi taikka merkittävästä kulttuuriteosta.

Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran. Kulttuuripalkinto on myönnetty yhtä vuotta lukuun ottamatta vuodesta 1984 lähtien. Vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saa Nokia-Seura ry.
Nokia-Seura ry. on tehnyt pitkäjänteistä kotiseututyötä vuodesta 1946 lähtien. Alkuvuosien ja vuosikymmenten keskiössä oli Hinttalan museorakennusten pelastaminen ja kunnostaminen mittavana talkootyönä. Seuran toiminta on monipuolista ja vahvasti kiinni ajassa, se osallistuu kotiseututyöhön moninaisin tavoin, ja tavoittaa toiminnallaan yhä laajenevaa osallistujajoukkoa. Nokia-Seura lisää kotiseututietoutta ja ylläpitää kotiseutuhenkeä mm. järjestämällä monipuolisia, lähes poikkeuksetta loppuun varattuja yleisötilaisuuksia – osallistumiskynnys on matalalla. Mittavasta julkaisutoiminnasta tuorein esimerkki on marraskuussa julkaistu Nokia ennen ja nyt –kotiseutulehti, joka on järjestyksessään jo kuudestoista. Erityisen ajankohtaisen palkinnosta tekee Nokia-Seuran koronakevään aikaan julkaisema, Maritta Pahlmanin toimittama Nokia – 101 tarinaa -teos, joka edustaa aivan uudenlaista kotiseutujulkaisua kooten yhteen eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien nokialaisten tarinat ja kuvat. Kulttuuripalkinnon vastaanottivat Nokia-Seura ry:n puheenjohtaja Veijo Hynninen ja sihteeri Maritta Pahlman

Liikuntatekopalkinto myönnetään nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle merkittävästä liikunta- tai urheiluteosta tai muusta työstä Nokian liikuntaelämän edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Vuoden 2020 Liikuntatekopalkinnon saavat BC Nokia, FC Nokia ja Nokian Palloseura.
Liikuntatekopalkinto jaetaan tänä vuonna toimijoille, jotka ovat ottaneet rohkean askeleen kohti uudenlaista, esimerkillistä lajirajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyön merkitys ja sen mahdollisuudet on tiedostettu Suomessa ja seuratoimijoiden keskuudessa, mutta avarakatseisuutta ja aitoa tiimihenkeä kaivataan yhä lisää, jotta puhe muuttuu käytännön teoiksi. Palkinnon saajat toimivatkin suunnannäyttäjinä paitsi Nokialla niin samalla koko Suomessa, kun elokuussa käynnistyi kolmen nokialaisen seuran yhteinen Pallokoulu alle kouluikäisille. Toimijat yhdistivät 4 – 6 -vuotiaiden toiminnot yhdeksi, laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Toiminnan lähtökohtana on laatu, monipuolisuus sekä innostavuus. Lapset saavat onnistuneen startin liikuntaharrastukseen urheiluseuroissa. Toiminnassa yhdistyvät Harjuniityn liikuntahallin hulppeat tilat ja välineet sekä osaavat ja ammattitaitoiset ohjaajat. Liikuntatekopalkinnon vastaanottivat Henri Hirvikoski/BC Nokia, Kimmo Sulonen/FC Nokia ja Petri Kehusmaa/Nokian Palloseura.

Vuoden vapaaehtoistoimija –palkinnolla palkitaan yksityishenkilö, yhdistys tai muu toimija, joka on tehnyt pitkäikaista vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystyötä Nokialla

Vuoden 2020 vapaaehtoistoimijapalkinnon saa Tottijärven toriryhmä. Ryhmään ovat kuuluneet Tottijärven Urheilijat, Tottijärven maa- ja kotitalousseura, Tottijärven Martat, Tottijärven Vanhempainyhdistys ja Tottijärvi-Seura.
Toriryhmä on tehnyt hyvää, seurojen välistä yhteistyötä ja tuonut yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa kylälle.

Vuosittain voidaan kannustusstipendillä palkita nuori, joka on osoittanut erityistä aktiivisuutta ja toiminut esimerkkinä ja innostajana muiden nuorten keskuudessa.

Vuoden 2020 nuorisostipendin saa Roni Lehto.
Roni Lehto on toiminut aktiivisesti nokialaisten nuorten hyväksi. Hän on toiminut mm. nuorisovaltuuston jäsenenä, varapuheenjohtajana ja lautakuntaedustajana. Roni on ollut mukana perustamassa Hacklabia. Sen tavoitteena on saattaa yhteen tekniikasta, tieteestä ja taiteesta kiinnostuneita ihmisiä. Vuoden vapaaehtoistoimijapalkinnon vastaanottivat Liisa Karukka-Karo ja Mimmi Siuvo

Palkinnot jaettiin pienimuotoisessa juhlatilaisuudessa Kerholassa marraskuussa

Tilaisuuteen osallistuivat palkinnon saaneet, kaupungin vapaa-aikapalveluiden eri yksiköiden edustajat ja vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Raisa Hiltunen. Palkinnot jakoivat vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Raisa Hiltunen ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Lisätietoja
vapaa-aikajohtaja Asta Engström
p. 040 7799 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi