VTT ja Nokian kaupunki selvittävät bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämistä raaka-aineena ECO3-yritysalueella


Tarve löytää hiilidioksidille uusia hyötykäyttökohteita on noussut maailmalla merkittäväksi tutkimuskohteeksi. VTT:n ja Nokian yhteistyön tavoitteena on selvittää erilaisten hiilidioksidin kierrätysratkaisujen taloudellista kannattavuutta sovellettavaksi Nokian bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella.

VTT:n tutkija Janne Kärki esittelee hiilidioksiidin talteenottoa kaaviokuvasta.

Tutkittavat ratkaisut keskittyvät bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämiseen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa ja teollisuuden kemikaalien raaka-aineena ECO3-alueella Nokialla.

”Hiilidioksidin talteenotto on keskeinen ilmastonmuutosta hillitsevä toimenpide. Ilmastotoimien tehostaminen on linjassa Nokian kaupungin strategian kanssa, jonka tavoitteena on kestävien ratkaisujen ja ekologisten teknologioiden edistäminen. Hiilidioksidin talteenotto ja siitä valmistettavat tuotteet ovat osa ECO3-konseptiamme”, taustoittaa Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

Tavoitteena on, että bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämisselvitys antaa edellytyksiä potentiaalisten sijoittajien löytämiseksi sekä erilaisten demonstraatioiden toteuttamiselle. Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kokoaa hankkeesta kiinnostuneet ja parhaiten soveltuvat yritykset mukaan tulevaan yhteistyöhön. Selvityksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2019.

”Maailmalta löytyy orastavaa liiketoimintaa hiilidioksidin käytöstä esimerkiksi polttoaineiden, rakennustuotteiden, muovien ja kemikaalien valmistuksessa. Mielenkiinto uusia hiilidioksidin hyödyntämisen ratkaisuja kohtaan on kasvanut merkittävästi sekä Suomessa että maailmalla. Nokian ECO3-yritysalue tarjoaa potentiaalia sekä hiilidioksidin talteenottoon, että hyötykäyttöön liittyen”, kertoo projektin päällikkö erikoistutkija Janne Kärki VTT:ltä.

Lisätietoja:
VTT, erikoistutkija Janne Kärki, puh. 040 7510053
Verte Oy, toimitusjohtaja Sakari Ermala, puh. 050 583 4233
Nokian kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780

ECO3-yritysalue
ECO3-yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. ECO3 sijaitsee Kolmenkulman alueella Nokialla. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittää yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. www.eco3.fi