Voimalinjan vaikutusten arviointia on täydennettävä


Pirkanmaan Ely-keskus edellyttää täydennystä Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin selostukseen. Myös Nokian kaupunki peräänkuulutti hankkeen YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa eri hankevaihtoehtojen vertailua.

Talvinen ilmakuva Kaakkuri-järvien Natura-alueelta

Pirkanmaan Ely-keskus edellyttää täydennystä Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin selostukseen etenkin mahdollista pohjavesi- ja luontovaikutuksista. Täydennystä tarvitaan, jotta yhteysviranomaisella on riittävät tiedot perustellun päätelmän tekemiseen.

Myös Nokian kaupunki antoi hankkeen YVA-selostuksesta lausunnon, jossa peräänkuulutettiin eri hankevaihtoehtojen selvittelyä ja vertailua: selostuksessa oli tutkittu vain kokonaan uuden linjan rakentamista olemassa olevan linjan lisäksi joko vanhan linjan viereen tai uuteen maastokäytävään.

Tutkimatta jäivät esimerkiksi vaihtoehto, jossa linja olisi rakennettu osin olemassa olevan linjan päälle yhteispylväsrakenteella tai vaihtoehto, jossa linja rakennetaan uuteen maastokäytävään kauemmas asutuksesta ja Natura-alueista, samalla kuin vanha linja puretaan ja annetaan ennallistua metsäksi.

Linjan siirtäminen kauemmas esimerkiksi Kaakkurijärvien Natura-alueesta voisi vähentää kaakkureille aiheutuvaa törmäysriskiä, jos vanha Natura-aluetta sivuava voimalinja purettaisiin ja väylän annettaisiin ennallistua.

Kun YVA-selostusta on täydennetty, se asetetaan uudelleen nähtäville.

Lue lisää: Ely-keskuksien tiedote

Kuva: Mikko Ovaska.