Vastaa kyselyyn ja vaikuta Nokian hyvinvointiohjelmaan


Keräämme nokialaisten näkemyksiä siitä, millaiset asiat ovat hyvän elämän kannalta keskeisiä. Käytämme tietoja hyvinvointityön suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Toivomme vastauksia asukaskyselyyn 15.5. mennessä.

Nokian kaupunki valmistelee parhaillaan hyvinvointiohjelmaa, joka linjaa ja ohjaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisen monialaista työtä. Nokialaiset voivat vaikuttaa ohjelman toteutuksen vastaamalla hyvinvointiohjelman asukaskyselyyn 15.5. mennessä.

”Hyvinvointi merkitsee meistä jokaiselle hieman eri asioita ja eri elämänvaiheissa asioiden tärkeys voi myös muuttua. Nokialaisten näkemykset ovat meille arvokkaita osoittamaan, mitkä asiat ovat asukkaiden näkökulmasta tärkeitä,” kertoo kaupungin hyvinvointiryhmän puheenjohtaja Asta Engström.

Asukaskysely on avoinna 2.–15.5.

Kyselyssä kerätään tietoa, miten nokialaiset kokevat oman osallisuutensa ja millaiset asiat ovat nokialaisten mielestä hyvän elämän kannalta keskeisiä. Lisäksi vastaajat pääsevät kertomaan, miten tärkeäksi he kokevat hyvinvointiohjelman eri osatavoitteet. Vastauksia hyödynnetään hyvinvointityön suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

Vastaa kyselyyn: Hyvinvointiohjelman verkkokysely

Kyselyyn voi myös vastata paperilomakkeella kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.

Kunnan tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä, joka korostuu entisestään, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvoinnin edistämisen onnistuminen vaatii laaja-alaista sekä suunnitelmallista työtä, jossa määritetään ja edetään kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Hyvinvointiohjelman avulla Nokian kaupungissa pyritään ennakoimaan hyvinvointia haastavia asioita sekä puuttumaan niihin monipuolisin keinoin.

Hyvinvointiohjelma on yksi kaupungin neljästä politiikkaohjelmasta, jotka ovat osa kaupunkistrategian ”Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030” toteutusta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää hyvinvointiohjelmasta ensi syksynä.

Kaupungin asukaskyselyt: www.nokiankaupunki.fi/kyselyt
Nokian kaupunkistrategia: www.nokiankaupunki.fi/strategia

Lisätiedot:

vapaa-aikajohtaja, hyvinvointiryhmän puheenjohtaja Asta Engström, 040 779 9068, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen, 044 486 2036, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi