Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa otetaan käyttöön lasten laatupeli


Laatupelillä lapset arvioivat mm. varhaiskasvatuksen toimintaa, turvallisuutta ja ympäristöä. Lasten vastausten perusteella työntekijät tekevät tarvittaessa muutoksia toimintaympäristöön tai käytäntöihin.

Lasten laatupelin kehittäminen käynnistyi Työ kuntoon Nokia!-hankkeen mahdollistamana. Varhaiskasvatuksen laaturyhmä käynnisti varhaiskasvatuksen sisäisen innovaatiokilpailun lasten laatupelistä laadunarvioinnin tarpeisiin. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma (2017) painottaa lapsen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia varhaiskasvatuksen arjessa. Pelin avulla lasten mielipiteitä kysytään Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman laatukriteereiden määrittämistä asioista.

Laatupelillä lapset arvioivat mm. varhaiskasvatuksen toimintaa, turvallisuutta ja ympäristöä. Lasten vastausten perusteella työntekijät tekevät tarvittaessa muutoksia toimintaympäristöön tai käytäntöihin. Joskus asia voi vaatia sen viemistä eteenpäin. Myös huoltajille kerrotaan lasten mielipiteistä ja niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä.

Peli-ideoista valittiin Heli Hievasen idea ja kuvittajaksi lupautui Tea Laurila. Peliä työstettiin yhteistyössä laaturyhmän (Sanna Elovirta, Anette Lehtonen, Anne Soini) kanssa. Tammikuussa 2018 käynnistyvät henkilöstölle suunnatut koulutukset pelin käyttöön ottamiseksi. Ensimmäisiä tuloksia huoltajat pääsevät kuulemaan oman lapsensa ryhmän henkilöstöltä kevään 2018 aikana.