Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat iloisia täydennyskoulutuksesta


Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunnattu PEITTO-täydennyskoulutus on saanut lämpimän vastaanoton päiväkodeissa. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. osallisuuden pedagogiikka, vertaisvuorovaikutus ja tunnetaidot sekä monilukutaito ja digitaalinen osaaminen.  

 

PEITTO – Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

 

Tampereen seudun ammattiopisto järjesti ensimmäisen PEITTO-koulutuksen keväällä 2020. Tredu järjestää kyseistä koulutusta kaksi kertaa vuodessa. Kolmen ja puolen vuoden aikana mukana on ehtinyt olla jo 110 päiväkotia ja 150 lastenhoitajaa. Koulutus on kestoltaan n. 5kk ja se toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

 

Tämän tyyppisiä alan koulutuksia on yleensä melko vähän tarjolla varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, joten tämä on tärkeä ja tarpeellinen lisä alan koulutustarjontaan. Lastenhoitajille suunnatut koulutukset ovat usein perushoitoon liittyviä. PEITTO-koulutuksessa vahvistetaan lastenhoitajien pedagogista osaamista. Tämän koulutuksen lähtökohtana on vastata varhaiskasvatuksen työelämän muutoksiin. Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitykset ovat tuoneet lastenhoitajien työhön uusia osaamistarpeita.

 

Tämän kevään lastenhoitajien PEITTO-täydennyskoulutuksessa on ollut mukana kymmenen lastenhoitajaa Nokian kaupungin varhaiskasvatuksesta ja kaksi lastenhoitajaa Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksesta.

 

– Koulutus on edennyt innostuneissa ja hyvissä merkeissä. Lastenhoitajat lähtivät tammikuussa aktiivisesti opiskelemaan yhdessä ja kehittämään rohkeasti omaa pedagogista osaamistaan. Oman työn kehittämisen näkökulma on ollut koulutuksessa vahvasti mukana ja lähiopiskelupäivien keskustelut ovat olleet antoisia, kertoo lehtori ja toinen koulutuksen vastuuopettaja Päivi Kinnunen.

 

– On hienoa, että Nokia ja Ikaalinen tarjoavat varhaiskasvatuksen lastenhoitajilleen mahdollisuuden osallistua tämän kaltaiseen täydennyskoulutukseen oppisopimuksella, Päivi jatkaa.

 

Positiivinen palaute lisännyt innokkuutta

Nokian kaupungin Puropuiston päiväkodin johtaja Anne Soini kertoo, että yksikkö löysi koulutuksen oman työntekijän aktiivisuuden kautta.
– Muutama vuosi sitten yksi lastenhoitajista löysi itse koulutuksen ja kävi sen omaehtoisesti. Hän kehui koulutusta ja sen myötä myös toinen lastenhoitaja lähti koulutukseen, Anne kertoo.

 

Positiivisten kokemusten myötä Anne alkoi nostaa koulutusta esille myös kehityskeskusteluissa ja siten yhä useampi rohkaistui lähtemään koulutukseen. Tämän kevään koulutuksessa Puropuiston päiväkodista osallistui neljä lastenhoitajaa ja jokainen on ollut todella tyytyväinen. Kuten Poropuistosta, myös muualta on lähdetty koulutukseen mukaan yleensä esimiehen tai koulutuksesta muuten kuulun positiivisen palautteen ansiosta.

 

”Innostunut aikuinen heijastuu lapsiin ja vanhempiin”

Opiskelijat odottivat lähipäiviä innolla. Silloin tutustuttiin kollegoihin ja vahvistettiin jo olemassa olevaa ammattitaitoa. Perjantaisen lähipäivän jäljiltä oli uusi into mennä takaisin työpaikalle, kun oli saanut taas paljon jaettuja ajatuksia ja oppeja hyödynnettäväksi. Koulutuksesta on kerrottu paljon positiivista sekä työpaikoilla sisäisesti että ulkoisesti esimerkiksi lasten vanhemmille. Myös vanhemmat ovat olleet iloisia kuullessaan lastenhoitajien lisäkoulutuksesta.

 

Tämän kevään koulutukseen osallistuneet Reetta Marjoniemi ja Jonna Kivisalo Nokialta sekä Piia Harsu ja Päivi Talonen Ikaalisista kertoivat siitä, miten varhaiskasvatuksen asiakkaat hyötyvät koulutuksesta ja mitä hyvää koulutus on tuonut työntekijöille ja työyhteisölle.

 

– Innostunut aikuinen heijastuu lapsiin ja vanhempiin. Oma toiminta näkyy myös muille, ei välttämättä heti, mutta ehkä puolen vuoden päästä toimintatapojen näkyessä muille. Myös seuraavien on helppo tulla koulutukseen tästä kokemuksesta kerrottaessa, Jonna toteaa.

 

– Työkavereille ja tähän koulutukseen uusille tulijoille voi nyt kertoa, millainen koulutus on, Reetta pohtii.

 

Jatkossa uusia oppeja voi jakaa myös työpaikalla. Yksi opiskelijoista kuitenkin totesi, että vaikka näitä koulutuksen asioita jakaisi työkavereille, ei niistä saa vielä irti kaikkea sitä, mitä tästä koulutuksesta oikeasti saa.

 

Opiskelijat kertoivat, miten osallistuminen vaikutti myös henkilökohtaisella tasolla. Myös työnantaja oli huomannut työntekijöissään koulutuksen positiiviset vaikutukset. Keväisin on usein huomattavissa pientä väsymystä kovan työrupeaman jälkeen, mutta nyt työntekijät ovat olleet pirteitä ja innostuneita aivan uudella tavalla. Tässä työssä lapset ovat kohde, joille halutaan mahdollisimman parasta. Hyvinvoivat työntekijät ja työympäristö on Annen mukaan säteillyt myös lapsiin.

 

Koulutus oli jokaiselle opiskelijalle mieluinen ja avartava kokemus – ei vain “tylsä ja pakollinen”. He ovat saaneet paljon antia sekä pedagogisesti työhön liittyen että omien vahvuuksien tunnistamiseen. He pitivät myös siitä, että koulutukselle oli varattu oma aikansa. Koulutukseen ei tarvinnut lähteä illalla töiden päätyttyä, vaan lähiopetuspäiviin sai keskittyä täysin omanaan. Koulutus oli myös mukavaa vaihtelua työpäiviin, sillä töissä on usein kiire ja kova hälinä. Aina ei ehdi huomata omaa ammattitaitoa ja pysähtyä miettimään omaa työtä sekä hyvinvointia. Tämä koulutus muistutti heitä omasta vahvasta ammattitaidosta ja kehitti sitä entistä paremmaksi.

 

– Täällä on löytynyt omia vahvuuksia ja olen huomannut, että olen hyvä työssäni. Tämän koulutuksen aikana on ollut aikaa pysähtyä ajatusten äärelle, Päivi kertoo.

 

Myös koulutuksen opettajat ovat oppineet paljon uutta. Tuntien sisältö on saattanut elää sen perusteella, mihin keskustelut ovat edenneet opiskelijoiden omien kokemusten johdattamana. Tunneilla kaikki auttoivat kaikkia.

 

Hyvä työ puhuu puolestaan

Koulutuksen jatkuvuus eri yksiköissä tuli puheeksi sekä opiskelijoiden että päiväkodinjohtaja Anne Soinin kanssa. Puropuiston päiväkodista koulutuksen on käynyt jo kuusi lastenhoitajaa ja viimeistään ensi keväänä koulutukseen on osallistumassa taas lisää samaisesta päiväkodista.

 

– Koulutussatsaus on merkittävä. Viisi kuukautta ei ole liian pitkä aika, mutta ei kuitenkaan pelkkä pintaraapaisu. Koulutus on lisännyt yksikössämme myös pito- ja vetovoimaa. He ovat rautaisia ammattilaisia, Anne kertoo iloisesti.

 

Anne Soini korosti sitä, että tähän koulutukseen kannattaa ehdottomasti satsata. Hän oli kiitollinen siitä, että Nokian kaupunki ja varhaiskasvatus ovat hyvinkin koulutusmyönteisiä. Anne kiitti koulutuksen käymisen mahdollistamisesta myös esihenkilöitä ja opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet koulutukseen 100 prosenttisesti.

 

– Kun ihminen itse alkaa arvostaa omaa työtään, jos ei ole vaikka sitä ennen arvostanut, niin myös kaikki muut alkavat arvostaa sitä työtä. Arvostus lähtee aina itsestä. Hyvä työ puhuu puolestaan, Anne kehuu.