Varhaiskasvatuksen kulttuuripolulla lukutaidon ja tarinankerronnan teemavuosi


Varhaiskasvatuksen kulttuuripolulla on käynnistynyt kymmenes toimintakausi, jonka teemana on tänä vuonna lukutaito ja tarinankerronta. Lukutaidon kehittäminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa, ja aiheen tärkeyden vuoksi keskeinen tavoite on nostettu myös kulttuuripolun teemaksi. Varhaiskasvatuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yhteistyönä kerätään talteen hyviä käytäntöjä, jotka innostavat lukemisen pariin osana päivähoidon arkea. Tänään 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaidon päivää.

Varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavat suunnittelevat vuoden sisältöjä yhdessä oman työyhteisön sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen kanssa. Teemavuosi rakentuu jokaisessa yksikössä omanlaisekseen. Lukutaidon ja tarinankerronnan teemavuoden ideapankissa on jo pitkä lista ideoista. Luvassa on esimerkiksi sadutusta, kuvanlukutaitoa, eri taidemuotojen yhdistämistä lukemiseen ja tarinoihin. Pienten lasten kanssa kyse on myös monilukutaidosta ja ”maailman lukemisesta”. Tunnetaitojen opettelu on varhaiskasvatuksessa keskeistä, ja myös näitä taitoja voidaan opetella kirjallisuuden ja tarinankerronnan keinoin.

Vuosittaiset teemat ovat usein jo osa arkea varhaiskasvatuksessa, mutta teemavuoden avulla tiettyä aihetta voidaan kehittää yhteistyönä ja tavoitteellisemmin. Keskeistä on koota yhteen ideoita, toimintatapoja ja aineistoja, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Teemavuoden aineistot jäävät varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön yhteiselle alustalle Teamsiin, jolloin niitä voi käyttää ja täydentää myöhemminkin. Kirjastopalveluissa tuotetaan esimerkiksi erilaisia aineistopaketteja, jotka ovat henkilökunnan saatavilla. Henkilöstölle järjestetään vuosittain myös koulutusta aiheesta. Kulttuuripalveluissa yhteistyötä koordinoidaan, ja lisäksi se tuo vuosittain kiertävää ohjelmaa päiväkoteihin – tänä syksynä kiertueella on Teatteri Mukamas.

Nokian kulttuuripolku on kulttuurikasvatusta, jota toteutetaan varhaiskasvatuksessa teemavuosittain ja perusopetuksessa vuosiluokittain. Varhaiskasvatuksessa teemoina ovat olleet pääasiassa eri taiteenalat, perusopetuksessa painottuvat kaupungin kulttuuriperintö ja -tarjonta. Kulttuurikasvatusta toteutetaan tiiviinä yhteistyönä kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelujen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukuisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Nokialla kulttuurikasvatus on liitetty osaksi varhaiskasvatus-, esiopetus- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia.

Lisätietoja:

Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101

Kaisa Salomaa
kirjastopedagogi
Nokian kaupungin kirjastopalvelut
p. 050 395 8823
sähköpostit etunimi.sukunimi(a)nokiankaupunki.fi

Kuva: Opa Latvala