Varhaiskasvatuksen koonti kuntalaiskyselystä ja aloituksen kyselystä perheille


Tutustu varhaiskasvatuksen saamaan palautteeseen ja kehittämistoimenpiteisiimme. Kiitos kaikista palautteista, saimme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi.

Nokian kaupunki keräsi kuntalaisilta palautetta palveluistaan. Kuntalaiskyselyn lisäksi pyysimme palautetta vuoden 2020 aikana aloittaneiden perheiden (218 kpl) kokemuksista ja toiveiden huomioimisesta varhaiskasvatuksen aloituksessa. Saamaamme rakentavaan palautteeseen olemme tutustuneet huolella ja huomioimme sen toimintamme kehittämisessä.

Molemmat kyselyt osoittavat, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja yleisesti kaupungin tarjoamiin lapsiperheiden palveluihin. Kuntalaiskyselyn palautteessa varhaiskasvatus ja esiopetus koettiin kaupungin toiseksi parhaiten toimivaksi palveluksi. Erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstö sai kiitosta työstään ja lapsen kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa aloittamisen yhteydessä.

Nokialla varhaiskasvatus toteutuu lähipalveluna. Aloituksen kyselyssä 95%:lle järjestyi paikka kodin lähialueelta. Maantieteellisesti Harjuniityn ja Siuro-Linnavuoren alueilla palvelu ei toteutunut kodin läheltä niin usein kuin muualla. Palautteet huomioidaan tulevassa palveluverkkosuunnittelussa. Tervasuo-Sammalisto alueen päiväkodin ja koulun tiloista saimme kriittistä palautetta. Alueelle suunnitellaan uusia tilaratkaisuja sekä päiväkodille että koululle osana vuoden 2021 talousarvion valmistelua.

80% aloituksen kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että lapsi huomioitiin varhaiskasvatuksessa hyvin tai melko hyvin. Palveluohjauksen prosessi kaipaa kuitenkin kehittämistä. Palveluohjausta kehitetään tasalaatuisemmaksi, henkilökohtaisemmaksi ja paremmin saavutettavaksi erityisesti huomioiden uudet perheet. Keinoina muun muassa palveluohjauksen prosessin päivittäminen ja kotisivujen kehittäminen. Myös tiedottamisen käytäntöjä arvioidaan ja päivitetään maksuttoman tutustumisajan ja Päikky- järjestelmän osalta.

Asiakaslaskutuksesta toivottiin lisää tietoa. Nokialla on käytössä varattuun hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu. Laskutustapa antaa huoltajille mahdollisuuden varata palvelua kuudesta eri vaihtoehdosta. Hoitoaikaperusteisessa laskutuksessa käytämme Päikky- järjestelmää, johon huoltajat ilmoittavat lapsen läsnäolon. Läsnäolotiedon avulla voimme suunnitella lasten tarpeita vastaavaa toimintaa ja vähentää ruokahävikkiä. Palaute osoitti, että perheen arkea hankaloittaa se, että palvelua on varattu liian niukasti suhteessa perheen tarpeeseen. Jatkossa sisällytämme palveluohjaukseen keskustelun riittävän joustavasta tuntimäärästä.