Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva lain muutos 1.1.2018


Eduskunta on 8.12. hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Varhaiskasvatuksen asiakamaksut 1.1.2018 TIEDOTE