Vaikutusten ennakkoarviointi voimassa 1.5.2018 alkaen


Nokian kaupungin päätöksenteon valmistelussa on otettu käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi 1.5.2018 alkaen.

Kaupungissa tehtävät päätökset ovat useimmiten mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Päätösesitysten vaikutuksia arvioidessa on tärkeää tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Varsinkin laajakantoisissa asioissa päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön, talouteen sekä yrityksiin.

Nokian kaupungin päätöksenteon valmistelussa on otettu käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi 1.5.2018 alkaen kaupunginhallituksen päätöksen (kokous 23.4.2018mukaisesti. Osana kokonaisvaltaista vaikutusten ennakkoarviointia toteutetaan myös lapsivaikutusten arviointi kaupunginvaltuuston (kokous 11.12.2017päätöksen mukaisesti.

Lisätiedot:
Talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422