Uusia asuinkerrostaloja Nansotalon tehdasmiljööseen Nokialle


Kaupunkikehityslautakunta käsittelee 22.1.2019 kokouksessaan Nanson Kiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotusta, joka koskee Nokian keskusta-alueella sijaitsevaa, noin neljän hehtaarin kokoista Nansotalon kiinteistöä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää nykyisen tehdasrakennuksen vanhimmat osat, lisätä kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa tontin käyttötarkoitusta asuinrakentamisen mahdollistamiseksi.

Havainnekuva punatiilisestä kerrostalosta, jonka edessä kävelee lapsiperheitä rattaineen. Pihalle on pysäköity autoja ja ilma on talvinen.

”Nansotalon vanha tehdasrakennus säilytetään monipuolisessa keskustatoimintoja palvelevassa tuotanto-, palvelu- ja yrityskäytössä. Kaavamuutosehdotuksessa tontin käyttötarkoitusta muutetaan siten, että sen länsireunasta erotetaan noin yhden hehtaarin suuruinen maa-alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Viiden uuden kerrostalon tavoitteellinen rakennusoikeus on 16 400 k-m²”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungilta.

”Nansotalo on ollut tuotantokäytössä kesään 2018 asti. Tiloissa toimii tällä hetkellä useita vuokralaisia, mutta kokonaispinta-alaltaan 22 000 neliömetrin tehdasrakennuksessa on vielä reilusti vapaata tilaa erilaisille toimijoille ja kehittämissuunnitelmille. Tavoitteenamme on saada taloon laadukasta ja vastuullista toimintaa, joka huomioi talon arvokkaan historian”, kuvailee Nansotalon kiinteistökehityksestä vastaava Nanson Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Berglund.

Berglundin mukaan nyt ehdotusvaiheessa oleva kaavamuutos antaa Nanson Kiinteistöille resursseja toteuttaa erilaisia hankkeita, joilla mahdollistetaan Nansotalon tehdasmiljöön kehittäminen ja elävöittäminen. Suunnitteilla olevat kerrostalot tuovat alueelle uusia asukkaita ja mahdollistavat palveluiden kehittymisen. Nanson Kiinteistöillä on kaavaehtoinen aiesopimus Lehto Asunnot Oy:n kanssa kahden asuinkerrostalon rakentamisesta. Talojen rakentaminen on mahdollista aloittaa tänä keväänä.

”Nansotalolla on tärkeä rooli Nokian keskustan kehittymisen kannalta. Hanke tukee tätä strategista kärkihankettamme ja lisää myös potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä, sillä talo sijaitsee suunnitteilla olevan matkakeskuksen ja asemanseudun ympärille muodostuvan alueen lähellä”, summaa Nieminen.

Nansotalon asemakaavamuutosehdotuksen käsittelee ensin kaupunkikehityslautakunta, jonka ehdotuksesta asia etenee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja
Nokian kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780
Nanson Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Berglund, puh. 0500 400 830