Uusi biolaitos rakennetaan Nokian Koukkujärvelle


Pirkanmaan Jätehuollon hallitus teki kokouksessaan 15.3. investointipäätöksen biolaitoksen rakentamisesta Nokian Koukkujärven jätekeskukseen. Laitos käsittelee yhtiön 17 omistajakunnan biojätteet ja Nokian jätevesilietteet. Laitoksella tuotetaan biokaasua ja luomulannoitteita.

Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan yli 23 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihanketukea 4,55 miljoonaa euroa. Kaksilinjainen biolaitos tulee olemaan ainutlaatuinen Suomessa ja merkittävä parannus yhtiön käsittelypalveluihin. Suunnittelu ja rakentaminen alkavat välittömästi ja laitos otetaan käyttöön vuonna 2020. Investointipäätös sisältää laitoksen lisäksi optiot tuotetun biokaasun paineistukselle ja Koukkujärven alueelle tehtävään tankkausasemaan.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Nokian Vesi Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Pirkanmaan Jätehuolto käsittelee Nokian uudelta jätevedenpuhdistamolta tulevat lietteet ja Nokian Vesi biolaitoksella muodostuvat jätevedet. Laitoksessa tullaan käsittelemään biojätteitä ja lietteitä enintään 34 000 tonnia vuodessa (24 000 t/a biojätteitä ja 10 000 t/a lietteitä). Jätevedenpuhdistamo valmistuu biolaitoksen välittömään läheisyyteen arviolta vuonna 2022.

Laitos korvaa Tarastenjärven kompostointilaitoksen ja uuden teknologian myötä biojätteestä saadaan entistä voimakkaammat ympäristöhyödyt. Biojäte ja lietteet käsitellään laitoksella omilla linjoillaan, mikä mahdollistaa biojätteiden jatkojalostamisen luomulannoitteeksi, ja typen ja fosforin korkeatasoisen ravinnekierron. Syntyvä biokaasu on uusiutuvaa energiaa, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita.  Biokaasun metaanin määrä vuodessa vastaa noin 2,5 miljoonaa litraa nestemäisiä liikennepolttoaineita, joten biokaasun liikennekäyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Biolaitos on osa Koukkujärven ympäristöön rakentuvaa Nokian kaupungin ECO3-kiertotalouskeskusta, joka on valtakunnallisesti merkittävä bio-, vesi- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. Alue on myös osaamiskeskittymä ja pilottiympäristö, jota kehitetään yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Lisätietoja:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh. 040 842 2600